Godt arbejdsmiljø i det gode køkken

Få gode råd og anvisninger om byggeri og indretning af mindre køkkener i daginstitutioner, plejeboliger, leve- og bo-miljøer m.v.

Hent publikationen her

Indretning af mindre køkkener i institutioner

Arbejdet i de mindre køkkener er anderledes end i storkøkkenerne. Der kan være større afveksling og variation i det daglige arbejde - men der er også risiko for faglig og social isolation.

Både fysisk og psykisk arbejdsmiljø tænkes med fra starten ved både ombygninger, renovering og nybyggeri af både de store produktions-køkkener og de mindre køkkener i daginstitutioner, plejeboliger, leve- og bomiljøet m.v.

Branchevejledning om indretning

Branchevejledningen Godt arbejdsmiljø i det gode køkken beskriver planlægningen af bygge- eller renoveringsprocessen og giver anvisninger og gode råd til lokaler, indretning, indeklima, inventar, maskiner og udstyr samt hygiejne. Læs bl.a. om:

  • Hvordan byggesagen forløber, og hvornår I kan få indflydelse.
  • Hvordan I sikrer sammenhæng mellem køkkenets funktion og indretning.
  • Kravene til luft, lys og akustik i køkkenet.
  • Krav og gode råd til inventar, maskiner og udstyr i køkkenet.

Til institutioner og byggesagsansvarlige

Vejledningen er især rettet til de byggesagsansvarlige, arkitekter og teknikere, som er ansvarlige for at planlægge og gennemføre ombygning og nybyggeri af mindre institutionskøkkener i daginstitutioner, plejeboliger, leve- og bomiljøer mv. - både de offentligt ejede og de private/selvejende institutioner.

Samtidig er vejledningen en hjælp til de institutionsledere og arbejdsmiljø-grupper, som skal formulere arbejdspladsens og medarbejdernes ønsker og holdninger


Senest revideret den 24. april 2020