Hverdagens situationer

Du kan godt være omsorgsfuld overfor børnene og samtidig tage vare på dit og kollegernes helbred. Rent praktisk er det en god idé at fokusere på nogle af de centrale gøremål i hverdagen.

Skynder du dig altid at løfte et barn op på skødet, hvis det er ked af det? Eller henter du kluden, hvis nogen spilder mælk? Så har du måske brug for at blive bevidst om dine vaner, så du i stedet for kan bruge din faglige viden til at motivere barnet til at deltage. 

Tag udgangspunkt i den læring, der ligger i de daglige gøremål ved fx måltiderne, i garderoben og ved bleskift. Tag evt. en ting ad gangen.

Det er din og dine kollegers faglige tilgang, der afgør, hvordan barnet bliver støttet i sin udvikling. Det er ikke godt nok for barnet, at de voksne har hver sin måde at hjælpe på. Snak med hinanden om, hvordan I understøtter barnet bedst og samtidig undgår at belaste jeres krop.

Film og råd

Du kan hente gode råd og forslag til håndtering af de typiske situationer i hverdagen. I nogle af afsnittene er der film, der viser, hvordan den voksne kan støtte barnet i at gøre flere ting selv. Filmene er produceret af MasterMedia for BFA Velfærd og Offentlig administration, 2018.  

Få en fælles holdning

Hver af de typiske hverdagssituationer er et godt udgangspunkt for en snak i personalegruppen om jeres praksis. Måske gør I tingene forskelligt. Måske har I ikke haft tid til at overveje det for nylig. Måske er der brug for en fælles holdning. Til det kan I bruge mange af de spørgsmål, som I finder under afsnittet om 'personalemødet'.


Senest revideret den 24. april 2020