Pædagogik og ergonomi

Inddrag børnene. Lad dem hjælpe hinanden i garderoben, selv kravle op for at få trøst, dække bordet eller kravle op på gyngen. På den måde hjælper I børnene til en god motorisk udvikling og passer samtidig på jer selv.

I hverdagen er det let at komme til at overhjælpe børnene og belaste sig selv. Måske modtager du i armene, bærer et barn, der selv kan gå, ud til krybben, eller hjælper mere i garderoben, end barnet egentlig har brug for? Det er risikofaktorer, som kan overbelaste dig og give dig nedslidningsskader på lang sigt.

Læs artiklen om indlært hjælpeløshed.

Gør op med vanerne

Du og dine kolleger kan nedsætte slid og smerter og samtidig inddrage og stimulere barnets motorik.

Det kan I ved sammen at sætte fokus på, hvordan I skaber det bedste læringsrum for motorik og selvhjulpenhed ved at motivere barnet til at deltage i de daglige aktiviteter. På den måde slår I to fluer med ét smæk: I styrker børnenes udvikling og belaster jer selv mindre.

Få gode råd om, hvordan I kan arbejde med pædagogik og ergonomi i afsnittet om 'hverdagen'. 

Få inspiration fra andre

Flere kommuner og dagtilbud har arbejdet med at skabe sammenhæng mellem pædagogik og ergonomi. Du kan i det følgende læse et udvalg af deres erfaringer og selv blive inspireret til at gøre op med de dårlige vaner.

Løft og Leg er en grundidé i Aarhus Kommune
I Aarhus Kommune er 'Løft og Leg' et helt grundlæggende udgangspunkt for pædagogikken. Læs mere om det, og se også et eksempel på, hvordan det er indarbejdet i Vuggestuen Storkeredens virksomhedsplan

Stafet får alle til at sætte fokus på ergonomien
Hedensted Kommune har sat gang i en ergonomistafet. I naturbørnehaven Myretuen giver kollegernes øjne og alternative løsninger langsomt grobund for nye forebyggende vaner.

Vedvarende ergonomisk fokus efter rygprojekt i Ribe
10 år efter et rygprojekt i Ribe er der stadig fokus på at passe på kroppen gennem ergonomisk arbejdsmiljø, pædagogik og personalets fysiske form


Senest revideret den 24. april 2020