Styr din "hjælperefleks"

Børn bliver let tillært hjælpeløse, hvis forældre og pædagogisk personale snyder dem for muligheden for at prøve tingene selv.

Når voksne følger deres trang til at hjælpe, snyder de børnene for motorisk læring og forhindrer dem i at træne selvstændig problemløsning.  

I lære som hjælpeløse

Omsorg er vigtig, men kan gives på mange måder. Ofte rummer vores traditionelle omsorgskultur desværre det slet skjulte budskab: ”du er ikke hurtig/god nok – så lad mig hjælpe dig”. På den måde fastholdes barnet i hjælpeløshed, og det bliver snydt for motorisk læring og forhindrer det i at træne selvstændig problemløsning.

- Nogle børn kan have svært ved selv at tage flyverdragten på, når de kommer i børnehave eller binde deres egne snørebånd, når de kommer i skole. Det skyldes mere, at de er lærenemme end det modsatte. De har nemlig lært, at de skal stille sig til rådighed for voksnes hjælp, fortæller arbejdsmiljøkonsulent ved Børn & Unge i Aarhus Kommune, Lene Stevn.

Heldigvis har selv små børn en uvurderlig trang til prøve selv. Hvis du, som den voksne, kan ændre dine vaner for omsorg og i stedet motivere og aktivere børnene, kan du understøtte deres naturlige trang til at lære. Dermed bliver ’indlært hjælpeløshed’ hurtigt erstattet af aktiv medvirken. 

Det må aldrig blive en pligt

- Børnenes deltagelse skal være et tilbud. Det handler ikke om, at børn har godt af pligter, men at de har godt af at øve sig i trygge og støttende rammer, siger Lene Stevn 

Det kan være en god idé at vedtage nogle fælles regler og værdier for de forskellige situationer, så det i starten er meget klart, hvordan de voksne skal agere for at undgå at indlære børnene hjælpeløshed. 

Se et eksempel på fælles regler i denne virksomhedsplan fra Storkereden.

Film som redskab

Under afsnittet 'Hverdagen' finder du en række film, der viser, hvordan den voksne kan støtte børnene i at klare sig selv i forskellige aktiviteter i hverdagen. De viser også, hvor meget selv vuggestuebørn er i stand til selv – og hvor megen glæde de tydeligvis har af at få lov til at fx selv at dække bord, hælde op og hjælpe hinanden under måltidet. 

Filmene er tænkt som inspiration til dagtilbud for børn på 0-3 år, som vil i gang med at aflære den indlærte hjælpeløshed. 


Senest revideret den 24. april 2020