Løft og Leg er en grundidé i Aarhus Kommune

Dygtige børn giver sunde voksne. Så enkelt sagde man det i Århus Kommune med projektet Løft og Leg.

Dygtige børn giver sunde voksne!

Slå to fluer med eet smæk – når udvikling af barnets motorik går hånd-i-hånd med at forebygge belastninger for den ansatte. Det er grundideen bag Løft og Leg i Århus Kommune.

Man tror næsten ikke det er muligt! Hvordan skulle det kunne lade sig gøre at løfte og bære mindre, når man arbejder med små børn – hvor nogen af dem ovenikøbet ikke kan gå selv?

Men en målrettet og løbende kombination af pædagogisk faglig og arbejdsmiljømæssig indsats kan give meget færre løft, færre dårlige arbejdsstillinger og mindre bæring af de små. Det viser erfaringer fra Løft og Leg-projektet i Århus kommune.

Hvad indeholder et Løft og Leg kursus

Løft og Leg kobles naturligvis til Aarhus kommunes Børne- og Unge politik, sådan at Løft og Leg ligesom alle øvrige aktiviteter bidrager til at udvikle sunde og robuste børn og unge. Desuden kobles Løft og Leg til beslutninger og strategier om eksempelvis ”tidlig indsats” – og herunder især barnets tidlige motoriske udvikling. Desuden betyder fokus på ”kvalitet i dagtilbud” bl.a. anvendelse af datainformeret ledelse og arbejdsmiljøledelse mm. Det betyder i praksis at vi aldrig taler om ergonomi for sig selv – men udelukkende i samspil med det pædagogiske perspektiv.

Løft og Leg kurset er på 2 dage, hvor der er fokus på den del af små børns motorik, der skal understøttes for at hjælpe dem til at udvikle selvhjulpenhed. Motorikken sættes i relation til hvad barnet går glip af eller snydes for af læring, hvis den voksne overhjælper. Deltagerne trænes i at se efter hvilke motoriske kompetencer barnet har eller træner i konkrete situationer og hvilke der kan understøttes. Derfor anvendes en del videoklip.

Kurset er derfor også et kursus i ”at holde fingrene væk”. Det er svært både at have travlt og samtidig skulle vente, mens man guider barnet igennem at gøre det selv. Pointen er at jo mere faglig mening, det giver den ansatte, desto nemmere bliver det at vente.

På kurset gennemgås alle omsorgsaktiviteter såsom modtagelse, garderobe, måltid, sovetid, trøst og oprydning. Hvert enkelt emne behandles ud fra videoklip med fokus på hvordan barnet bruger situationen til mest mulig læring og hvordan den voksne understøtter denne læring uden at skabe ergonomiske belastninger.

Men de små babyer, der ikke kan gå – dem kan vi da ikke løfte mindre på? Jo, erfaringerne fra Århus kommune viser, at også her kan op imod halvdelen af løftene undlades. Eksempelvis ved at vende barnet, der er træt af at ligge på maven, i stedet for at tage det op.

Det er også en naturlig del, der hænger sammen med organisering af arbejdet, arbejdsmiljøgruppens arbejde med ergonomi og herunder risikovurdering, samt skriftligt materiale om det pædagogiske arbejde og forældresamarbejde mm., hvilket er integreret i kurset.

Hvorfor virker kurset?

Det store ryk sker, når personalet får fokus på, hvor mange udfordringer barnet bliver snydt for at lære og træne i løbet af en dag og det er især i omsorgsaktiviteterne børn, så at sige overhjælpes.

Løft og Leg øger fokus på kvaliteten af personalets arbejde med selvhjulpenhed og dermed får disse aktiviteter en højere faglig status. Garderobearbejdet er ikke længere en mellemstation på vej til vigtig leg på legepladsen, men en vigtig læringsarena i sig selv. Omsorgsaktiviteter har desværre ikke haft lige så høj faglig status som ”rigtige pædagogiske aktiviteter”, men det får de efter deltagelse på kurset.

De fleste institutioner sender flere medarbejdere afsted på kurset, og efterhånden som flere og flere i en personalegruppe har deltaget, kan en fælles forståelse for arbejdet med selvhjulpenhed finde plads.

Det er et nødvendigt fundament at ledelsen rammesætter arbejdet med Løft og Leg. Det betyder personalets deltagelse i kurser, opfølgning i dagligdagen, samme tilgang i arbejdsmiljøgruppens arbejde med ergonomi og med opfølgning, instruktion, ulykkesforebyggelse osv., og med lederen som rollemodel. Desuden må tilgangen vises i forældre materiale og i det daglige  samarbejde med forældre mv.

 


 Supplerende læsning

Filmen ”Så lad dog barnet” ligger gratis tilgængelig på youtube her. Den kan hjælpe personalet med at formidle pointerne omkring selvhjulpenhed til forældrene.

 

Bogen ”Løft og Leg” ligger til gratis download på ambu.mitbu.dk/ambu - find den under Arbejdsmiljø fra A-Å/Ergonomi/Løft og Leg. Den er til personalet og gennemgår baggrunden med fokus på barnets læringssnyd, derefter alle omsorgsaktiviteter og et kapitel med overvejelser omkring den ansattes rolle i barnets motivation til at arbejde med selvhjulpenhed.


Senest revideret den 23. april 2020