Værktøjer

Inspiration og idéer til det konkrete arbejde med at skabe sammenhæng mellem pædagogik og ergonomi.

Spørgsmål til personalemødet
Når sammenhængen mellem pædagogik og ergonomi skal på dagsordenen i jeres dagtilbud, kan det være en god idé at tage de indledende snakke i fællesskab. Projektet Løft og Leg har udarbejdet en række spørgsmål, som hjælper jer til at komme omkring de væsentligste emner på jeres personalemøde.

Børnemiljø
De voksnes ergonomi kan med fordel kobles sammen med både APV-arbejdet og med det lovpligtige arbejde med børnemiljø. Dansk Center for Undervisningsmiljø har lavet en vejledning til arbejdet, som både gælder dagpleje og institutioner. 


Senest revideret den 24. juni 2020