Gladsaxe investerer i forebyggelse

Investering i uddannelse og ny teknologi suppleret med gratis motion, yoga og massage i arbejdstiden giver rengøringspersonalet flere kræfter til arbejdet.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Der skal være balance mellem arbejdskrav og medarbejdernes arbejdskapacitet, og i Intern Service Gladsaxe (ISG) er det et ansvar, man tager på sig som arbejdsgiver.

Motion er ikke en feel-good-ordning

De har bl.a. opfundet et begreb, de kalder fysisk kompetenceudvikling, som dækker over et tilbud om gratis motion, yoga og massage, som kan benyttes i op til 45 minutter af arbejdstiden hver uge og frit i fritiden.

- Det lyder som en feel-good-ordning, men det er det på ingen måde. Det er fysisk kompetenceudvikling, understreger chefen for ISG Mette Olesen.

Ligesom en administrativ medarbejder kan komme på edb-kursus, skal rengøringspersonale og andre servicemedarbejdere kunne opbygge en fysik, der modsvarer arbejdets krav. Mette Olesen forklarer:

- Kroppen er assistenternes fundamentale redskab, og rengøringsarbejde ligger med en intensitet, som virker nedslidende på den lange bane. Det vil vi gerne forebygge, og når forskningen viser, at det virker at tilbyde motion, så er det det, vi gør.

Læs også:

Uddannelse forebygger også

Motion, yoga og massage er ikke alene om at forebygge nedslidning. Der bliver også investeret i teknologi og arbejdsmiljø.

Målet er, at optimere trivslen, så medarbejderne kan passe arbejdet uden at blive syg eller nedslidt af det helt frem til pensionsalderen.

Bl.a. har ISG lagt en plan for at få alle rengøringsassistenter gennem en uddannelse som rengøringsteknikere.

Indtil videre har cirka hver tredje fuldført det 11 uger lange forløb. ISG tilbyder uddannelsen for at sikre, at medarbejderne kender kvalitetskravene i standarden INSTA 800, som er grundlaget for afdelingens ydelser.

Men en væsentlig del af uddannelsen fokuserer desuden på ergonomi og fysiske kompetencer, der kan forebygge overbelastning i arbejdet.

Rimelige og tilpassede arbejdskrav

Organisatorisk er der også fokus på arbejdsmiljøet for den enkelte. Medarbejderne skal ikke rengøre flere kvadratmeter før, der er indført nye teknikker og teknologiske løsninger, der kan imødekomme den fysiske påvirkning ved de ændrede arbejdsforhold.

- Vi planlægger arbejdsopgaverne, så der er taget hensyn til tempo og ergonomi. Der er mange måder at bruge en gulvmoppe på, siger Mette Olesen.

Det koster, men det betaler sig

Det koster at skabe balance mellem fysiske arbejdskrav og fysisk kompetence, men det betaler sig. Derfor kalder Mette Olesen det en investering på lige fod med investeringer i ny teknologi, som bl.a. kan lette de fysiske arbejdskrav.

For nogle år siden investerede afdelingen 4,5 mio. kroner i mikrofibre for at opnå en årlig besparelse på 5 mio. kroner. Medarbejderne skal derfor ikke længere vride klude eller køre rundt med tunge spande med vand.

Næste teknologiske investering bliver i damprensere, der bl.a. kan lette arbejdet med at rengøre toiletter, som traditionelt er fysisk og ergonomisk udfordrende. Desuden opnås et højere hygiejnisk niveau.

Siden Mette Olesen blev chef for rengøringen i 1999 er der realiseret besparelser på 27,7 pct., svarende til 20 mio. kroner pr. år. En del er realiseret ved mere effektive arbejdsgange, men det er ikke gået ud over arbejdsmiljøet. Tværtimod.

Sygefraværet er faldet støt og har i to år ligget under 4 pct. I 2013 var det 6,4 pct. Desuden er der en meget lav personaleomsætning. Det i sig selv giver besparelser på driften.

- Man kan ikke regne på de enkelte tiltag. Men vi kan se, at vi både har sparet penge og fået et bedre arbejdsmiljø, siger Mette Olesen.

Hun erkender, at der stadig kan være medarbejdere, der må holde før tid på grund af nedslidning.

- Vi kan ikke undgå det endnu, men vi kan minimere det, hvis medarbejderne virkelig vil træne, og hvis vi sørger for at indrette arbejdet, så det er mindst muligt nedslidende, siger hun.

Tiltag er sikret med arbejdsmiljøcertificering

Der er ingen af de mange tiltag for arbejdsmiljøet i ISG, der risikerer at dø ud, fordi interessen falder, eller en centralt medarbejder siger op. Fokus er nemlig sikret gennem en arbejdsmiljøcertificering OHSAS 18001, som ISG opnåede i 2017.

- OHSAS har defineret den måde, vi arbejder på. Den sikrer, at vi bliver ved med at gøre det, der giver mening. Det er ikke personbåret, men sikret gennem procedurer i driften og forankret i en fælles strategi, som er udviklet i et samarbejde mellem ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, forklarer Mette Olesen.

FAKTA:

  • Intern Service Gladsaxe (ISG) står for rengøring, vagt- og bygningsservice, betjentservice samt kursus- og mødeservice i Gladsaxe Kommune.
  • ISG er arbejdsmijøcertificeret efter den internationale standard OHSAS 18001.
  • Rengøringsydelsen er Svanemærket og målstyret efter kvalitetsstandarden INSTA 800.

Senest revideret den 24. april 2020