Samarbejde med kommunen

Hvis patienten har brug for hjælpemidler eller hjælp til genoptræning, omsorg og pleje, er kommunen den helt store samarbejdspartner.

Et væsentligt aspekt er, at sygehusets medarbejder her bevæger sig ind på den kommunale medarbejders ansvarsområde. Det skal man huske at anerkende på lige fod med, at man er gæst i et privat hjem.

Den kommunale medarbejder skal føle, at der er tale om et ligeværdigt samarbejde. Når alles viden om patienten og sygdommen kommer i spil, får man det bedste resultat – både for arbejdsklimaet og for patienten.

Kommunens mange ansigter

Kommunen har mange ansigter, og det kan være en udfordring at finde frem til den rette om et specifikt spørgsmål.

Desuden har et sygehus typisk flere kommuner eller lokalcentre, de samarbejder med, og de er som regel ikke organiseret ens. Man kan forsøge at lette samarbejdet ved for eksempel at

•    bede kommunen udpege én primær kontaktperson for patienten – helst en med relevante faglige kompetencer, beslutningskompetence og tæt kontakt til patienten
•    anerkende de kommunale medarbejderes faglige og personlige viden om patienten
•    tilstræbe at møde kommunens kontaktperson personligt hos patienten
•    opfordre kommunen til at have et 24-7 tilgængeligt beredskab til udlevering af hjælpemidler
•    gøre det let at få telefonisk kontakt til hinanden
•    etablere en god tværfaglig journal hos patienten eller på en elektronisk platform


Senest revideret den 13. maj 2020