Færre løft i hjælpemiddeldepotet

Kraner, automatiske reoler, løfteborde og en stor vaskemaskine har lettet arbejdet på Hjælpemiddeldepotet i Odense Kommune.

Torben Rasmussen skal løfte en seng op på siden. Han hægter den på en kran, og stille og roligt hæves sengen op på en lille vogn med hjul. Den kan nu trilles ind ved siden af de andre senge og er let at få fat i.

Førhen stod sengene stablet oven på hinanden. Det var et slid at stable dem og skille dem ad igen, når en ny borger skulle have en seng.

Det er blot et enkelt eksempel på, hvordan Torben Rasmussens og hans kollegers arbejde er blevet lettere i løbet af 2011. De arbejder på Hjælpemiddeldepotet i Odense Kommunes forvaltning for ældre og handicappede.

10 påbud fra Arbejdstilsynet var vejen til penge

Hjælpemiddeldepotet har gennemgået en sand forvandling. I 2010 kom Arbejdstilsynet på besøg. Det resulterede i 10 påbud om støj, ventilation og tunge løft. 

- Vi havde et forhistorisk arbejdsmiljø, og vi vidste det godt, siger lederen Lone Skov, der blev ansat i 2007. Hun havde forgæves søgt midler til forbedringer både hos kommunen og i ABT-fonden.

Med arbejdstilsynets påbud i hånden, gik det lettere. Kommunen afsatte 5 mio. kroner til brug i 2011. 1,6 mio. kroner er blevet brugt til en kæmpestor vaskemaskine.

Vigtigt at kende de rigtige krav før EU-udbud

- Vaskemaskinen er vores vidunder, siger Lone Skov og fortæller om, hvordan medarbejderne tidligere stod i rumdragter med en højtryksspuler og rensede rollatorer og senge, der kom retur fra brugerne.

Det er kun få hjælpemiddeldepoter, der har den slags vaskemaskiner i Danmark. Lone Skov og den daværende arbejdsmiljørepræsentant Lars Hansen tog rundt og besøgte dem for at høre om erfaringerne. Maskinen skulle i EU-udbud, så det var vigtigt at få beskrevet kravene rigtigt i specifikationen.

Desuden blev kommunens eksterne konsulentvirksomhed, Alectia, koblet på sagen. Alectia analyserede alle processer og pegede på en ny indretning af lageret, så det, der er mest brug for og er tungest, står tættest på ind- og udgange.

Medarbejdere spurgt til råds om løsninger

Alectia sørgede desuden for at inddrage medarbejderne, der fortalte om arbejdsprocesserne og var med til at vælge, hvad det var vigtigst at gøre noget ved.

- Vi er simpelthen så stolte af det. Alle er glade og tilfredse, fordi vi selv har været med til at vælge, siger Lars Hansen.

Vægge er brudt ned, håndværkere har larmet, mens arbejdsgangene løbende er ændret. Det har været krævende for medarbejderne, men det har været besværet værd.

Investeringerne betaler sig på flere måder

De store investeringer har gjort arbejdet lettere. Der skal stadig bruges kræfter, men ikke til tunge og besværlige løft. 

Medarbejderne har ikke mere så ondt i skuldre og ryg.

- Jeg bliver stadig træt, fordi vi skal nå mere nu, men det er ikke så hårdt for kroppen, siger Torben Rasmussen.

Desuden er arbejdet blevet meget mere effektivt, og der er sparet halvandet årsværk. Det betyder, at investeringen er tjent hjem på seks år. Men arbejdet er ikke slut.

Det tager tid at lære nye arbejdsvaner

Medarbejderne på lageret er blevet oplært, så de kan håndtere alle opgaver. De skiftes til det hele, så ingen arbejder det samme sted mere end en måned af gangen. Det er også med til at minimere risikoen for nedslidning.

- Det handler også om at ændre vaner. Tit er det hurtigere at bruge sin egen krop i stedet for en lift, og nogle kan glemme at bruge et hæve-sænkebord, siger Lone Skov.

Medarbejderne er nu ved at beskrive arbejdsfunktionerne, så ingen er i tvivl om, hvad der er rigtigt at gøre, og så er det bare med at øve sig på de nye vaner.

Nye borde, ramper og reoler en del af løsningen

Ud over vaskemaskinen er der blevet råd til nogle af disse ergonomiske hjælpemidler til medarbejderne på Hjælpemiddeldepotet i Odense Kommune:

  • Løfteborde, der er nedsænket i gulvhøjde. For eksempel kan senge nu hæves op i hoftehøjde for afmontering af motorer, inden de skal vaskes.
  • Kraner i loftet, der for eksempel kan løfte de tunge hjælpemidler op og ned fra transportvogne.
  • Fastmonterede ramper til løftebordene og loftlifte til alle arbejdspladser i værkstedet. Dermed kan tunge el-kørestole køres eller skubbes op på plads, og sæder løftes af med kranen.
  • Automatiske reoler til reservedele og hjælpemidler. Nu kan delene stables helt til loftet – med et tryk på en knap kommer den ønskede hylde ned i hoftehøjde.
  • Nye vogne til vasketøj og nye containere til metalaffald med låger i siderne, så der ikke skal løftes så højt.
  • Alle biler, der henter og bringer hjælpemidler til borgerne, er blevet udstyret med spil og ramper, så hjælpemidlerne ikke skal skubbes op i vognen.
  • Hæve-sænkeborde til registreringsarbejde og rengøring af madrasser.

Senest revideret den 7. august 2020