Erhvervsskoler: Pas på nedslidning og arbejdsulykker

Undervisere på erhvervsskoler har som udgangspunkt ikke store fysiske belastninger. Men pas alligevel på: Skærmarbejde og arbejdsulykker kan give skader - og så skal du være en god rollemodel for eleverne.

Citat11

Som udgangspunkt undervisere på de danske erhvervsskoler ikke udsat for markant store fysiske belastninger.  Det viser tal fra 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Men undersøgelsen viser også, at der er et relativt lavt fokus på under-visernes arbejdsmiljø i hverdagen. Det er i stedet elevernes sikkerhed, som er i centrum. Men underviserne er også udsat for skader og ulykker.

Symptomer på, at noget galt

Hvis du har ondt i nakken og ryggen, snurren i fingrene eller ofte har hovedpine, er det symptomer på, at du belaster din krop forkert. Læs mere om de almindeligste symptomer og om smerter i muskler og led.

Forskning: Ondt i ryggen skal trænes væk

Hør prof. Karen Søgaard forklare, hvorfor du skal bruge musklerne, hvis du har smerter fx efter tunge løft eller stillesiddende arbejde:

(Video: NFA)

Det kan du gøre: Gode rutiner ved skærmen

I din forberedelse vil du typisk bruge meget tid ved skærmen og skrivebordet. Derfor bør du indrette din forberedelsesplads fornuftigt.

Læs mere om arbejdet ved skærmen og hvorfor der ikke findes ikke nogen ’ergonomisk korrekt’ siddestilling. Det vigtige er, at man varierer sin arbejdsstilling og selv har indflydelse på valg af bord, skærm, mus og tastatur. 

Det kan du gøre: Undgå at stå med bøjet ryg

I en række uddannelser på fx de merkantile uddannelser og grafik- og designuddannelserne kommer du som underviser let til at stå bøjet over elevernes borde, gruppearbejder, iPads osv. Det belaster ryggen og kan give smerter.

Tænk på at variere undervisningen og udnyt, at den nye teknologi også har et stort frigørende potentiale: Tablets og bærbare pc'er kan bruges overalt, ikke kun ved skrivebordet.

Det kan du gøre: Forebyg arbejdsulykker

Arbejdsmiljø og gode sikkerhedsrutiner er en central del af uddannelsen, og som underviser vil du naturligt trække på din erfaring fra dine tidligere arbejdspladser.

  • Det er især eleverne, som rammes, og ulykkerne sker især i bygge- og anlægsfagene samt i omgangen med dyr på uddannelser som landbrug, dyrepasser, hestemanager osv. 
  • Men også på værkstederne sker der ulykker og skader. Her gælder det igen om at overholde sikkerhedsregler og bruge de gængse værnemidler: Sikkerhedssko, beskyttelsesbriller osv.

Vær en god rollemodel

Som underviser skal du passe på dig selv - men også være en god rollemodel for eleverne. Du lægger grunden til en god sikkerhedskultur på arbejdspladserne ved at lære dine elever, at arbejdsmiljøet er vigtigt og at sikkerhedsregler skal overholdes. 


Senest revideret den 6. august 2020