Lokaler og indretning

Det gode arbejdsmiljø sikres i et samspil mellem de fysiske rammer, og den måde de bliver brugt.

Der findes en lang række krav og regler til både lokaler, fysisk indretning og teknisk udstyr. Reglerne skal bl.a. sikre, at der er en god ergonomi og et godt indeklima på arbejdspladsen.

Men forskningen viser, at god ergonomi ikke i sig selv forbygger problemerne. Det afgørende er at have muligheder for at indrette sin arbejdsplads, så den er bekvem og passer til de skiftende arbejdssituationer frem for nogen meget firkantede tiltag. 

Kontorarbejdspladsen
Når man bruger meget af sin forberedelsestid foran sin tablet eller pc, skal lokaler, møbler, teknikken, belysning osv. være i orden. Læs mere om god indretning af kontorarbejdspladser.

Hvis du dagligt arbejder mere end to timer om dagen med pc eller tablet ved den faste arbejdsplads, er den omfattet af Arbejdstilsynets regler om skærmarbejde. Læs mere om de formelle krav og gode råd til indretning af kontorarbejdspladser.

Faglokaler
Læs mere om de forskellige krav til arbejdsmiljøet i de forskellige typer af faglokaler i grundskoler og gymnasier i vejledningen 'Når Klokken Ringer'.

Erhvervsskoler
På ervervsskoler foregår en del af undervisningen under forhold, der ligner egentlige arbejdspladser i de pågældende fag. Derfor bør lærernes og elevernes arbejdsmiljø og ergonomi følge regler og retningslinjer for arbejdspladserne. 

Forskningslaboratorier
Belastende arbejdsstillinger og -bevægelser ses ved arbejde i laboratorier fx ved langvarigt, koncentreret skærmarbejde, pipettering og arbejde ved mikroskop. Læs mere i ATs Arbejdsmiljøvejviser for universiteter og forskning.

Indeklima
Lyset, luftens kvalitet og støjniveauet påvirker os både fysisk og psykisk. Læs meget mere om indeklima og arbejdsmiljø på Indeklimaportalen.

Godt skolebyggeri
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA) har en særlig sektion om Godt Skolebyggeri. Her kan I finde viden, inspiration og gode cases til at sikre, at godt arbejdsmiljø bliver tænkt ind fra starten, når man bygger nyt eller renoverer. 


Senest revideret den 24. juni 2020