Case: Lær at regne med et sjippetov

Skab bevægelse og variation i undervisningen

Tine Müller Glibstrup er underviser på Nr. Aaby Skole på Fyn og underviser i matematik i de små klasser. Undervisningen i de klasser sker gennem leg og læring.

I det område på skolen, hvor indskolingen findes, er der en trappe, hvor eleverne kommer hver dag. Når de har brug for et afbræk i undervisningen sender Tine børnene ud på trappen for at lære den lille tabel. Den lille tabel står nemlig under trappetrinene.

Tine bruger også andre aktiviteter i undervisningen:

  • Lær regnestykker ved at sjippe i sjippetov: børnene sjipper sammen 2 og 2 – hvor mange gange kan den enkelte sjippe, og hvor mange gange sjipper de så til sammen. Tallene skrives med kridt over hinanden i skolegården, og skal så lægges sammen
  • Matematik-stikbold: når en elev bliver ramt og må gå ud, kan han blive ”levende” igen ved f.eks. at øve en tabel eller regne et regnestykke.

Tine bruger også traditionel tavleundervisning og undervisning fra bog ind i mellem, men kan mærke at hun så kommer til at sidde mere. Når eleverne leger matematik enten i klasselokalet eller ude, kommer hun selv til at bevæge sig mere. Det er sjovt og motiverende for hende som underviser at være med i børnenes leg på den måde.


Senest revideret den 22. april 2021