Ungdomsuddannelser og VUC: Skab variation i arbejdsdagen

Du kan forebygge mange gerner i nakke, ryg og skuldre, hvis du arbejder bevidst med at stimulere bevægelse og fysisk variation i hverdagen. Det kommer både dig selv og dine elever til gode...

Som udgangspunkt er hverdagen for undervisere i gymnasierne, de øvrige ungdomsuddannelser og VUC ikke udsat for markant store fysiske belastninger. Det viser tal fra 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Citat2

Alligevel døjer mange undervisere med smerter i nakke, skuldre og ryg samt med hovedpine og træthed. Det kan alt sammen forebygges, hvis du bevidst forsøger at få variation og bevægelse ind i din arbejdsdag.

Symptomer på, at noget galt

Hvis du har ondt i nakken og ryggen, snurren i fingrene eller ofte har hovedpine, er det symptomer på, at du belaster din krop forkert. Læs mere om de almindeligste symptomer og om smerter i muskler og led.

Det kan du gøre: Øvelser hver uge

Kroppen er skabt til bevægelse, ikke til stillesiddende skærmarbejde. Vi ved det godt - men alligevel er de fleste af os alt for dårlige til at skabe bevægelse og variation i det daglige arbejde på kontoret. 

Hør prof. Lars L. Andersen forklare, hvordan 3x5 min. træning om ugen kan gøre en markant forskel:

Læs mere om træning på at.dk. Video: vfa.dk

Det kan du gøre: Bevægelse og variation i undervisningen

I selve undervisningen opstår de største belastninger ved lang tids stillesiddende arbejde med computere og tablets - både hos dig selv og hos dem du underviser.

  • iPads og bærbare computere dækker en stigende del af undervisningstiden. Det betyder en øget risiko for smerter i muskler og led.
  • Men teknologien rummer samtidig et frigørende potentiale, fordi den kan befri læringen fra de fysiske rammer. Både du selv og eleverne kan flytte jer fysisk - op i vindueskarmen, ned på gulvet, ud på gangene eller helt ud af bygningen.
  • Desuden vil frisk luft og et lavere støjniveau i sig selv mindske risikoen for bl.a. hovedpine og muskelspændinger. Læs mere om frisk luft og støjniveau på Indeklimaportalen.

Det kan du gøre: Forberedelse og arbejdet ved skærmen

I din forberedelse vil du typisk bruge meget tid ved skærmen og skrivebordet. Derfor bør du indrette din forberedelsesplads fornuftigt - både på skolen og derhjemme.

Læs mere om arbejdet ved skærmen og hvorfor der ikke findes ikke nogen ’ergonomisk korrekt’ siddestilling. Det vigtige er, at man varierer sin arbejdsstilling, at man har indflydelse på arbejdspladsens indretning - og at man er glad for den.

Hvad med eleverne?

Grundlæggende er du og unge, som du underviser, udsat for præcis de samme belastninger hvis I sidder stille og arbejder (for) længe foran skærmen. Det, der er godt for dig, er derfor godt for alle.

  • Du kan være rollemodel ved at være bevidst om din egen fysiske belastning i hverdagen.
  • Du kan reducere din egen og elevernes belastning gennem den måde, du tilrettelægger din undervisning.
  • Du kan inddrage ergonomi konkret i din undervisning fx som en del af digital dannelse eller i fag som natur/teknologi og biologi. 

Senest revideret den 6. august 2020