8 anbefalinger: Forebyg akut fysisk overbelastning

Anbefalingerne er til brug for fremme af god forflytningspraksis og kan fx bruges til dialog, på møder med forflytningsvejleder, til opslag, på personalemøder og til inspiration for arbejdspladsens videre arbejde med at forebygge akut fysisk overbelastning.

Materialet indeholder 8 anbefalinger, som I med fordel kan printe ud og hænge op på arbejdspladsen, så alle bliver opmærksomme på at forebygge akut fysisk overbeslastning. 

Få mere viden om at forebygge ulykker og akut fysisk overbelastning i vores podcastserie ´Forflyt med omtanke`. I 8 episoder kan du høre ansatte og eksperters bud. 

Hent også rapporten ´Forebyggelse af akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet`, som sætter fokus på årsagerne til akut fysisk overbelastning.

Fakta om materialet

Type: Inspirationsmateriale

Arbejdspladstype: Social og Sundhed

Emne: Forflytning

Sideantal: 2

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2019

Ansvarlig: Jytte Tolstrup