Effektivt velfærdsteam på sygehuset

Velfærdsteamet på Aalborg Sygehus sætter processer i gang, der fremmer trivsel og forebygger nedslidning. Det blev etableret med én medarbejder i 2005. Nu er der fire.

Velfærdsteamet består af en psykolog, to fysioterapeuter og en ergoterapeut. De agerer hurtigt og effektivt, når der er dårligdomme i arbejdsmiljøet, men den vigtigste opgave er at forebygge.

Eksempler på velfærdsteamets opgaver

  • Individuelle samtaler med medarbejdere, der har fysiske og psykiske problemer i arbejdsmiljøet.
  • Undervisning og vejledning af hele afdelinger.
  • Undervisning af arbejdsmiljøgrupper.
  • Introduktionsforløb for nye medarbejdere.
  • Introducerer træningstiltag, såsom elastiktræning, løb og lignende.
  • Udlån af forskellige stole, mus og tastaturer, så det kan afprøves i en arbejdssituation inden et indkøb.

For et par år siden var der flest opgaver, der skyldtes individuelle problemer. Men løsningen til individuelle problemer ligger ofte i fællesskabet, og velfærdsteamet kunne se et mønster i problemerne.

Derfor har de sat mange forebyggende processer i gang, der også har involveret kolleger og ledere på stedet. Det har nedsat behovet for individuelle problemløsninger.

Påvirker kulturen i hele afdelinger

I dag er den primære opgave at påvirke kulturen i hele afdelinger. Det er der flere fordele ved.

- Vi kommer udefra og kan se med friske øjne, hvilke vaner der skal ændres. Vi er også tæt på, når der skal følges op. Vi kender efterhånden afdelingerne godt, og de kender os og ved, hvad vi kan hjælpe med, siger Tine Mølholt Pedersen, der er fysioterapeut i velfærdsteamet.

Velfærdsteamet tilfører viden og skaber motivation

Velfærdsteamet arbejder på tre plan:

  • De tilfører viden om eksempelvis ergonomi.
  • De bringer eksisterende ressourcer i afdelingen og den enkelte i spil.
  • De motiverer til forandring ved at fokusere på ønsker, tro og håb om en bedre trivsel.

- Folk har forskellige grad af motivation og kropsbevidsthed. Det, vi kommer og fortæller, er ikke lige vigtigt for alle. Derfor er vi nødt til at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og nuværende viden, forklarer Hans Dahl Gregersen, der også er fysioterapeut i velfærdsteamet. Han uddyber:
 
- Vi prøver at få folk til selv at vurdere, hvad de vil have gavn af at gøre anderledes. Vi er katalysatorer, der får noget til at ske. Forandringen skal medarbejdere og ledere selv skabe, og det er lettest at ændre på det, man selv er motiveret for.

Et bindeled mellem forskellige arbejdsmiljøgrupper

Velfærdsteamet har arbejdet med det fysiske arbejdsmiljø for store medarbejdergrupper – blandt andet lægesekretærerne, rengøringsassistenterne og køkkenpersonalet.

Selvom deres arbejdsvilkår og belastninger er meget forskellige, giver hvert eneste forløb nye erfaringer, som velfærdsteamet kan bruge andre steder i huset.

- Vi er i det hele taget et operationelt bindeled mellem de forskellige arbejdsmiljøgrupper, siger Hans Dahl Gregersen.

Læs om velfærdsteamets forebyggende indsats for køkkenpersonalet, der er blevet Gode til at finde løsninger på muskel- og skeletbesvær.


Senest revideret den 8. juli 2020