Fakta og forskning: Psykisk arbejds-miljø og muskel- og skeletbesvær

Forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem MSB og faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Derfor bør indsatsen mod MSB være flerstrenget og omfatte både psykiske og sociale faktorer og den traditionelle ergonomi, mener forskerne

Inden for de seneste 10 år har en lang række analyser og forskningsprojekter om forekomsten af muskel- og skeletbesvær, MBS, givet nogenlunde ensartede resultater, som kan opsummeres i tre hovedpunkter:

  • Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø ser ud til at hænge sammen med forekomsten af smerter og gener i ryg, nakke og skuldre. De statistiske sammenhænge varierer fra branche til branche, men en ny analyse af tal fra NFA peger på, at især fire faktorer træder frem: Indflydelse på egen arbejdssituation, et godt kollegialt samarbejde samt en god relation til nærmeste leder. Dokumentation: Analyse af 'Arbejdsmiljø og helbred 2014'.
  • Traditionelle ergonomiske indsatser er fortsat vigtige: Der skal stadig holdes fokus på fx god forflytningspraksis og brug af hjælpemidler i social- og sundhedssektoren op på indretning af skærmarbejdspladser på kontorområdet. Det er grundlaget for en god ergonomisk praksis på arbejdspladsen - men de fysiske indsatser kan ikke stå alene.
  • En flerstrenget indsats, som tager afsæt i den bio-psyko-sociale forklaringsmodel er derfor den bedste vej til at reducere forekomsten af MSB og at fastholde medarbejdere med smerter i job. Læs mere om den flerstrengede indsats.

Det siger tre forskere:

Seniorforsker Marie Birk Jørgensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: "Vi ved fra flere forskningsprojekter, at bl.a. ledelsesstøtte og indflydelse på eget arbejde medvirker til at reducere oplevelsen af smerter. Arbejdspladsen bør opbygge en samlet 'forebyggelseskompetence' på arbejdspladsen - så organisationen kan formidle, forstå, omsætte og handle på viden om medarbejdernes sundhed og helbred". Se mere i filmen:

Lektor, forsker Merete Labriola, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet: "Arbejdsmiljøet vil altid være en helt central del af ledelsesopgaven, og de steder hvor ledelsen fungerer bedst, er sygefraværet lavere. Men ledelsen kan ikke løfte opgaven uden aktiv opbakning fra arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne - ligesom arbejdsmiljøorganisationen ingen vegne kommer, hvis ledelsen ikke bakker op". Se mere i filmen:

Arbejdsfysiolog Hanne Christiansen fra COWI har analyseret tallene i NFAs store undersøgelse 'Arbejdsmiljø og Helbred 2014'. Hun mener, at tallene bekræfter, at mange forskellige faktorer har sammenhæng med forekomsten af MSB: "Vi kan ikke sige, at hvis man ændrer en bestemt faktor i det psykiske arbejdsmiljø, så vil det med sikkerhed give en bestemt effekt. Men man skal tænke i, at de psykiske faktorer har en betydning for, hvordan vi oplever, at vores krop fungerer".  Læs mere om analysen her. Se mere i filmen:

Tag snakken - Bryd vanen

Få styr på det, I ikke taler om med vejledning og et dialogspil.

Hent vejledningen

Senest revideret den 29. april 2021