Om det psykiske, sociale og fysiske

Forskningen viser, at der er en sammenhæng mellem MSB og faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Derfor bør indsatsen mod MSB være flerstrenget og omfatte psykiske og sociale faktorer sammen den traditionelle ergonomi. Find viden, inspiration og metoder her.

Hent faktorer modellen her.

Mange års fokus på fysisk ergonomi har bestemt ikke været spildt. Men de psyko-sociale forhold på arbejdspladsen skal drages ind, hvis indsatsen  skal være effektiv. Det kræver en tæt kobling til kerneopgaven og en aktiv medvirken fra ledelsen. 

Hør seniorforsker Marie Birk Jørgensen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forklare den gode indsats mod MSB på 34 sekunder:

Bemærk: Disse afsnit af Arbejdsmiljøweb er primært skrevet på baggrund af forskning, metoder og erfaringer fra social- og sundhedssektoren. Anbefalinger og tilgange vil dog være anvendelige også i andre brancher. 

Tag snakken - Bryd vanen

Få styr på det, I ikke taler om med vejledning og et dialogspil.

Hent vejledningen

Senest revideret den 7. august 2020