Værktøjer til en lokal indsats

Her kan I hente inspiration og værktøjer til en indsats mod smerter og sygefravær i den enkelte afdeling eller team, hvor I inddrager trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Indsatsen kan være en del af en strategisk satsning for hele arbejdspladsen, eller det kan være et initiativ, I tager lokalt.

1. Værktøjskasse: Forebyg muskel og skeletbesvær

Syv værktøjer til brug i de enkelte teams, afdelinger eller arbejdsmiljøgrupper som led i en indsats mod muskel- og skeletbesvær i kommuner, hospitaler og regioner.

Indsatsen kan enten være en del af en samlet, strategisk indsats for hele arbejdspladsen, eller det kan være noget, I gennemfører lokalt på jeres eget initiativ.

Værktøjerne er alle beregnet til dialog i en medarbejdergruppe omkring dens opgaver og kræver kun en begrænset forberedelse.

 

 

 

 • Værktøj 1: Videoklip: Optag korte videoklip af arbejdssituationerne og analyser dem for at udvikle en bedre praksis.
 • Værktøj 2: Arbejdsbøger: Identificer belastninger i den nuværende arbejdspraksis med billeder og farvekoder.
 • Værktøj 3: Medarbejderbytte: Byt arbejdsplads og få viden og inspiration, der kan anvendes til at forbedre egen arbejdsplads.
 • Værktøj 4: Tegn din arbejdsplads: Et designspil, hvor medarbejderne i fællesskab udvikler indretningen af arbejdspladsen.
 • Værktøj 5: Fotosafari: En metode til at finde inspiration til andre måder at udføre arbejdet på. Dokumentationen sker med fotos. 
 • Værltøj 6: Fiskebensanalyse: Giver et billede af årsager til anstrengende arbejdsopgaver. 
 • Værktøj 7: Find og prioriter hårde opgaver: En workshop, hvor deltagerne prioriterer indsatser for at lette arbejdet.

 • Hent de syv værktøjer samlet eller enkeltvis her.
 • Læs mere om den strategiske meode bag værktøjerne her.

2. Lærende makkerpar

På et bosted for fysisk funktionshæmmede voksne viste Forflytningsdialogen, at medarbejderne arbejdede meget alene i opgaveløsningen. Derfor besluttede de at danne lærende makkerpar, som skulle samarbejde om en eller flere udvalgte beboere. 

Erfaringen er bl.a. at man lærer af hinandens måde at gøre tingene på og har lettere ved at få hjælp hos hinanden uden at føle, at man afbryder.

3. Sådan får man indflydelse: Øv jer i at være konstruktive

Erfaringen viser, at man som menig medarbejder har lettere ved at blive hørt blandt kolleger og leder, hvis man kan formulere sig klart og tydeligt, og hvis man er konstruktiv og ikke bare 'brokker sig'.

Marie Birk Jørgensen fra Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø peger på en enkel model i tre faser, som man kan bruge til at forberede sig, når man har et problem, man gerne vil have rejst på arbejdspladsen:

 1. Tal med din ægtefælle eller en veninde om det. Så får du øvet dig i at formulere, hvad du præcist mener - og får måske spørgsmål og svar, som kan være med til at skærpe dine argumenter.
 2. Tal med kolleger om det. Mener de det samme? Har de andre vinkler på probemet? Kan I sammen finde gode ideer til, hvad man kan gøre for at løse det?
 3. Rejs problemet på personalemødet eller over for din leder. Nu har du argumenterne på plads, I er flere om at mene det samme - og I kan pege på konstruktive løsninger.

4. God trivsel - færre smerter
 

Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø ser ud til at hænge sammen med forekomsten af fysiske smerter og gener. I folderen 'God trivsel - færre smerter' kan du læse kort om forskning på området samt finde inspiration og metoder til at gå videre med en flerstrenget indsats mod muskel- og skeletbesvær på jeres arbejdsplads.

Læs mere og hent materialet her

 

 

 

 

5. Quiz - hvad ved vi om muskel- og skeletbesvær?

En lille quiz med 5 hurtige spørgsmål kan give inspiration til dialogen om muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen. Den kan bruges af alle der er interesserede i at sætte et fælles fokus på området.

Læs mere og hent materialet her

 

 

 

 

 

6. Nudging - en metode til at påvirke uden løftede pegefingre

Nudge er engelsk for ’et lille venligt puf’. Nudging kan bruges som en metode til at få folk til at gøre noget, de egentlig gerne vil - som fx at bruge de rigtige hjælpemidler og den rigtige forflytningsteknik - men som de af en eller anden grund ikke får gjort.

På Hospitalsenhed Horsens har man fx brugt nudging til at forbedre dialogen mellem patienter og personale. På afdelingerne har man fx opsat store papstandere, der i billeder viser patienterne, hvad personalet måske kan være optaget af, "hvis du ikke kan finde mig". Det har skabt større forståelse for travlhed og ventetider.

På hjemmesiden Kropogkontor.dk kan I hente en række færdige nudge-materialer, som handler om at strække ud og bevæge kroppen i løbet af arbejdsdagen. I kan også hente Nudging-guiden, som er en introduktion til metoden og hvordan I selv kan udvikle nye nudge.

 

Tag snakken - Bryd vanen

Få styr på det, I ikke taler om med vejledning og et dialogspil.

Hent vejledningen

Senest revideret den 7. august 2020