Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær

Her finder du syv konkrete værktøjer, som kan bruges i de lokale MED / arbejdsmiljøgruppers arbejde med at forebygge muskel- og skeletbesvær, MSB, i kommuner, hospitaler og regioner.

Værktøjskassen er et supplement til den strategiske metode til forebyggelse af MSB, som er udarbejdet for BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig adminstration. Baggrunden er, at medarbejdere i social-og sundhedsområdet har øget forekomst af MSB ift. øvrige lønmodtagere.

Sådan bruger I værktøjerne

Værktøjerne er tænkt som en hjælp til den lokale indsats mod MSB. 

 • Værktøjerne kræver kun begrænset forberedelse.
 • Værktøjerne er alle beregnet til dialog i en medarbejdergruppe omkring dens opgaver.
 • Værktøjerne er målrettet offentlige arbejdspladser i kommuner og regioner. 
 • Hent værktøjerne som pdf - lige til at printe ud og bruge.

De syv værktøjer

 • Værktøj 1: Videoklip: En metode til at analysere og forbedre problematiske arbejdssituationer. Optag korte videoklip af arbejdssituationerne og analyser dem for at udvikle en bedre praksis. Hent Værktøj 1.
 • Værktøj 2: Arbejdsbøger: I kan bruge arbejdsbøger til at identificere belastninger i den nuværende arbejdspraksis. Grundideen i værktøjet er, at billeder af arbejdsprocesser kommenteres ved hjælp af farvekoder. Hent Værktøj 2.

 • Værktøj 3: Medarbejderbytte: I et medarbejderbytte deltager to eller flere arbejdspladser. Ledere og medarbejdere opholder sig en eller flere dage på en ’inspirations-arbejdsplads’, og deltager så vidt muligt aktivt i arbejdet. Formålet er at indsamle viden og inspiration, der kan anvendes til at forbedre egen arbejdsplads. Hent Værktøj 3.
 • Værktøj 4: Tegn din arbejdsplads: Et designspil, hvor medarbejderne i fællesskab udvikler indretningen af arbejdspladsen gennem placering og tilretning af spillematerialer (’brikker’) på en spilleplade. Hent Værktøj 4.
 • Værktøj 5: Fotosafari: En metode til at finde inspiration til andre måder at udføre arbejdet på. Arbejdspladser sætte fokus på MSB-relaterede problemstillinger som fx mobilisering og går på fotosafari efter eksempler. Dokumentationen sker med fotos. Hent Værktøj 5.

 • Værktøj 6: Fiskebensanalyse: Giver et billede af årsager til anstrengende arbejdsopgaver. Angiv årsager på post-it notes, der sættes op på en fælles vægavis. Herefter beslutter medarbejdere og ledere, hvad der skal ændres for at forbedre arbejdet. Hent Værktøj 6.

 • Værktøj 7: Find og prioriter hårde opgaver: En workshop, hvor deltagerne finder og diskuterer de fysisk anstrengende opgaver i jobbet og prioriterer indsatser for at lette arbejdet. Hent Værktøj 7
  Hent supplerende skema.

Hent værktøjer og supplerende skemaer


Senest revideret den 12. maj 2020