Værktøj 6: Fiskebensanalyse

Fiskebensanalyse giver et billede af årsager til anstrengende arbejdsopgaver. Angiv årsager på post-it notes, der sættes op på en fælles vægavis. Herefter beslutter både medarbejdere og ledere, hvad der skal ændres for at forbedre arbejdet.

Det skal du bruge:

  • Tavle eller stort papir (A0)
  • Post-its
  • Tusser
  • Kamera

Sådan gør du:

Tegn fiskebensdiagrammet på tavlen (se billede).

Bed deltagerne hver især bruge et par minutter på at overveje, hvad årsagerne til de fysisk anstrengende arbejdsopgaver er. Bed deltagerne placere deres post-its på fiskebenet og fortælle hvad det betyder.

Diskuter om der mangler nogle årsager og tilføj dem til fiskebensdiagrammet. Bliv ved så længe der kommer nye ideer.

Vejen videre:

  • Diskuter hvordan årsagerne kan reduceres eller fjernes
  • Lav en prioriteret liste med forbedringer
  • Tag stilling til om de forslåede forbedringer skal gennemføres
  • Gennemfør besluttede forbedringer

Senest revideret den 7. august 2020