Værktøj 7: Find og prioriter hårde opgaver i arbejdet

"Find og prioriter hårde opgaver" er en workshop, hvor deltagerne finder og diskuterer de fysisk anstrengende opgaver i arbejdet, og prioriterer indsatser for at lette arbejdet.

Det skal du bruge:

  • En tavle til skemaet (se billede)

Sådan gør du:

Lav en skitse af skemaet på tavlen, og udpeg en gruppe medarbejdere, som udfører de samme opgaver. Saml deltagerene om tavlen og udlever kopier af skemaet. Forklar hvad der skal ske:

  1. Bed alle om individuelt at brainstorme 5 min. over, hvilke opgaver som er fysisk anstrengende – de må ikke tale sammen. Bed derefter deltagerne nævne opgaverne og skrive dem på tavlen.
  2. Svar på et spørgsmål i skemaet ad gangen for alle opgaverne i fællesskab. Spørg fx: ”Hvor fysisk anstrengende er ‘Mobilisering på aflastningsstuen’ for dig på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er 'let' og 5 er 'meget fysisk anstrengende'? Diskuter i fællesskab og notér svaret på tavlen. Udregn samlede point for alle opgaver.
  3. Prioriter i fællesskab, hvilke opgaver som skal udvikles, så de bliver mindre fysisk anstrengende.

Vejen videre:

For hver indsats vælges en ansvarlig, som kommer med forslag til forbedring. Diskuter og beslut forslag i fællesskab.


Senest revideret den 29. april 2021