Handsketyper

Der anvendes mange former for handsker til arbejdsbrug.

De mest almindelige er:

  • Tynde engangshandsker, også kaldet medicinske beskyttelseshandsker, der kan være sterile til kirurgisk brug eller usterile til al anden patientkontakt eller omgang med patientmaterialer, så som blod og kropsvæsker.
  • Tykkere og mere rummelige flergangshandsker, der anvendes af rengørings- og køkkenpersonale.

Handskerne kan være fremstillet af naturgummi (latex), syntetisk gummi (elastyren, neopren og nitril), eller plastmaterialer, PVC (vinyl). Du kan læse mere om valg af handsketype på Videncenter for Allergis hjemmeside her

Læs også: Handskevejledningen fra BFA Industri.


Senest revideret den 21. februar 2020