Irritativt kontakteksem

Det irritative kontakteksem skyldes en direkte beskadigelse af huden og er den hyppigste erhvervsbetingede årsag til kontakteksem. Mange stoffer i vores dagligdag, både på arbejdet og i hjemmet, kan være skadelige for huden. De hudskadelige stoffer kaldes irritanter og kan være vand eller kemiske stoffer såsom sæbe eller mekanisk slid. Irritanter ødelægger hudbarrieren og forårsager en betændelsesreaktion i huden hvorved det irritative kontakteksem opstår.

Nogle irritanter er milde og andre stærke. Deres evne til at fremkalde et eksem afhænger af mængden man udsættes for og hvor hyppigt man udsættes. Klimaet spiller også en rolle, idet et irritativt kontakteksem nemmere udvikles om vinteren fordi lav luftfugtighed og lav temperatur påvirker huden.

Eksempler på irritanter 

Vand: udsættelse for vand kan i første omgang føre til, at huden bliver våd og derfor er mere gennemtrængelig for hudskadelige stoffer. På længere sigt kan hyppig udsættelse for vand føre til udtørring af huden med hudkløe, små sprækker og svækkelse af hudbarrieren. I våde erhverv er der ofte tale om netop en kombination af både udtørring og opblødning af huden.

Flydende sæber, shampoo og rengøringsmidler: indeholder såkaldte detergenter, der har en rengørende effekt gennem deres evne til at emulgere to ikke-blandbare faser, fx vand og olie. Detergenter har en direkte skadelig virkning på hudbarrieren.

Fødevarer: oftest mel, virker udtørrende, men også grøntsager, citrusfrugter, fisk og kød kan forårsage en direkte skade af hudbarrieren.

Olieprodukter inklusive skæreolier: kan give irritativt kontakteksem. Den præcise mekanisme bag dette er uafklaret. Eksem på grund kontakt med skæreolier ses ofte i metalindustrien.

Handsker: har en tætsluttende virkning, der gør, at der ikke kan komme luft til huden. Huden bliver dermed fugtig og evt. opblødt. Såfremt der sidder sæberester på huden, vil de kunne trænge dybere ind i huden og beskadige hudbarrieren. Der kan også være mekanisk irritation (friktion) fra handsken, som vil medføre irritation de steder, hvor huden er tynd.


Senest revideret den 24. april 2020