Kollegerne og karrieren

Distancearbejdet kan svække den daglige kontakt til venner og netværk på arbejdspladsen. Læs her om de almindeligste udfordringer – og hvad du kan gøre for at håndtere dem.

Samarbejde og sparring

Du kan få sværere ved at samarbejde med kolleger i projekter og tværgående opgaver, fordi du er væk i dele af arbejdstiden. Det kan samtidig blive mere besværligt for dig at få faglig råd og vejledning af kolleger og ledelse.

Det kan du gøre: Du skal lave klare aftaler med kollegerne og ledelsen om f.eks. faste telefontider og faste tidspunkter for møder. Derved bliver du nem at få fat i, og du vil være til stede på arbejdspladsen, når der er brug for det og når de vigtige beslutninger bliver truffet. Du bør ikke arbejde hjemmefra mere end 2-3 dage om ugen i gennemsnit. Ellers risikerer du at miste følingen med arbejdspladsen - og kollegerne og ledelsen mister følingen med dig.

Faglig udvikling og karriere

Måske bliver du mindre fysisk synlig i ledelsens og kollegernes øjne og bliver overset, når der skal uddeles opgaver, løntillæg og forfremmelser. Men du får måske mere ledelsesmæssig opmærksomhed på grund af dine opgaver karakter. Du hører måske ikke om de nye spændende projekter og opgaver, før andre har taget dem.

Det kan du gøre: Du skal sikre dig, at der er retningslinier for, hvordan f.eks. sager gives videre og informationer bliver spredt, så du får den nødvendige information og får mulighed for at deltage i den interne debat på arbejdspladsen.

Sociale netværk

Måske går du glip af uformel information, som spredes på arbejdspladsen gennem snakken i kantinen og i løbet af arbejdsdagen. Det kan f.eks. være om kollegernes privatliv, om forflyttelser og organisationsændringer, om fødsels- og mærkedage osv.

Det kan du gøre: Du skal selv gøre en indsats for at holde fast i dit sociale og faglige netværk på arbejdspladsen. Tag f.eks. telefonen og få en snak, selv om en e-mail måske havde været tilstrækkeligt.

Balance over for kollegerne

Hvis dine kolleger ikke har mulighed for selv at arbejde hjemme, kan du risikere sure miner og modvilje. Måske vil dine kolleger opleve, at du har et særligt privilegium, som giver dem ekstra arbejde eller andre ulemper. Det kan give mange gnidninger på arbejdspladsen.

Det kan du gøre: Der skal være fuld åbenhed om de aftaler, der er indgået, så der ikke opstår myter. Hele afdelingen eller gruppen bør inddrages i aftalen, så dit distancearbejde ikke bliver en belastning for dine kolleger. Arbejdet skal tilrettelægges, så både du og dine kolleger er tilfredse.


Senest revideret den 22. september 2020