Opgaven som leder

Som leder er du omdrejningspunktet for den attraktive arbejdsplads. Du er med til sætte standarden og retningen for arbejdspladsens kerneydelse: Hvad gør I for patienten, brugeren eller barnet? Samtidig er din måde at lede på vigtig for, at dine medarbejdere føler sig godt tilpas og yder en god indsats.

Udfordringer kalder på god ledelse

Som leder på en offentlig arbejdsplads vil du ofte stå over for krav fra mange forskellige sider. Du skal give dine medarbejdere mulighed for at udføre deres job bedst muligt.

Desuden bliver du løbende stillet over for en vanskelig opgave, når ressourcerne skal prioriteres og du skal sørge for at fastholde og rekruttere medarbejdere, så der er tilstrækkeligt og kvalificeret personale til at udføre jeres opgaver.

Udvikling er nøglen

To ting er vigtige for at tackle disse udfordringer bedst muligt:

  • At skabe en lederrolle, du føler dig tilpas i.
  • At finde rum til at udvikle og sætte en retning for dine medarbejdere.

Det kræver, at du skaber overblik, giver plads til refleksion og til at se nye muligheder. Kort sagt, at du arbejder systematisk på at udvikle både dig selv, organisationen og medarbejderne. Og det er netop, hvad redskaberne her på siden kan hjælpe dig med. Gå til redskaberne her.

Læs mere om, hvad der kendetegner en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere om, hvordan du skaber din egen lederrolle.


Senest revideret den 23. april 2020