Hvad er en attraktiv arbejdsplads?

En arbejdsplads, hvor medarbejderne ved, hvad de skal og hvorfor, og hvor der er synlig ledelse, glæde og anerkendelse, er attraktiv for medarbejderne. Når dine medarbejdere har en klar fornemmelse af retning og prioritering, kan de levere et godt stykke arbejde af høj kvalitet.

Ofte er det bløde værdier som samværsform og anerkendelse, der umiddelbart tæller for medarbejderens oplevelse af arbejdspladsen. Men en klar strategi og struktur for arbejdet er det, der skaber grundlaget for de bløde værdier og relationerne på arbejdspladsen.

Set, hørt og forstået

På en attraktiv arbejdsplads føler medarbejderen sig set, hørt og forstået. Oplever medarbejderne sig set, føler de sig værdifulde for arbejdspladsen. Viser du som leder, at du lytter til dine medarbejderes synspunkter, føler de sig hørt og taget alvorligt. Og når du som leder giver tydelige tilbagemeldinger, føler medarbejderen sig forstået.

Kompetent

På attraktive arbejdspladser føler medarbejderne sig kompetente – det giver glæde og selvværd. Følelsen af at være kompetent opstår, når medarbejderen bruger sin faglighed og erfaring til at skabe resultater, der er væsentlige for andre mennesker og for arbejdspladsen.

Værdsat

Værdsatte medarbejdere er glade – og glade medarbejdere giver attraktive arbejdspladser. Medarbejderen føler sig værdsat som menneske, når hun har så gode relationer til kollegaer og ledere, at de viser og udtrykker anerkendelse af hende og hendes indsats. 

Læs mere om din rolle som leder.


Senest revideret den 23. april 2020