Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

1. Strategiformuleringsmodel

Skal I i gang med et stort langsigtet strategiarbejde på jeres arbejdsplads, kan dette værktøj være en god hjælp til at styre processen.

Strategiformuleringsmodellen analyserer både den ønskede fremtidige tilstand (vision) og den nuværende situation (styrker og svagheder samt muligheder og trusler).

Modellen opstiller en enkel og praktisk strategisk arbejdsmodel, som I kan bruge til at udarbejde konkrete strategier og efterfølgende handlingsplaner for jeres organisation.

"Vi har brugt værktøjet til en strategi for den interne kommunikation. Og vi kommer til at bruge det igen, når vi skal fusionere to afdelinger. Det har en god systematik, som gør det nemt at gå i gang."
Ledende sygeplejerske Kirsten Pagh, Roskilde Sygehus

Syv aktiviteter

Modellen består af syv sammenhængende aktiviteter, som I med fordel kan gennemføre i den viste rækkefølge.

 

 

Sådan gør I

I skal arbejde med følgende syv trin:

Trin 1: Vision. Her skal I beskrive, hvordan organisationen skal se ud engang i fremtiden.

Trin 2: Analyse af fjernmiljø. Her skal I undersøge organisationens fjernmiljø, dvs. de omgivelser, der påvirker jeres organisation, men som I ikke selv har mulighed for at påvirke.

Trin 3: Analyse af nærmiljø. Her skal I undersøge den del af jeres omgivelser, som påvirker organisationen, og som jeres organisation også har mulighed for at påvirke.

Trin 4: Intern analyse. I den interne analyse skal I afdække interne styrker og svagheder i organisationen.

Trin 5: Syntese – SWOT. Ved hjælp af SWOT-modellen sammenfatter I de væsentligste organisatoriske styrker og svagheder samt de mest kritiske trusler og muligheder i omgivelserne.

Trin 6: Strategi. I Strategien beskriver I de praktiske skridt, der skal til for at bringe organisationen fra nutidssituationen frem til visionen.

Trin 7: Handlingsplan. Her beskriver I konkrete skridt, som realiserer strategien inkl. milepæle, tovholdere, deltagere, ressourcer og aktiviteter. Erfaringen viser, at få aktiviteter er nemmere at realisere end et bredere fokus med flere sideløbende aktiviteter.

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2020