Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

10. Tæm Trælserne

"Trælsere" er forhold i arbejdet, som gør arbejdsdagen unødigt belastende og stressende. Det giver energi at komme af med dem. Brug Tæm trælserne på et personalemøde, et ledermøde eller et andet møde med ledere og medarbejdere.

"Vi fik ryddet op i "trælserne" på meget kort tid. Det er en god måde at systematisere diskussionen på. Det lykkes ikke altid på et almindeligt møde."
Områdeleder i hjemmeplejen, Pia Kjær, Esbjerg Kommune

Inspiration: Se Trælse eksempler (PDF) fra den virkelige verden her.

Sådan gør I

Mødedeltagerne finder ”trælsere” i deres hverdag. De samles ind, prioriteres og tæmmes. Forløbet kan f.eks. se således ud:

Trin 1: Forberedelse
Mødelederen vælger nogle trælse eksempler fra listen. Eksemplerne fortælles eller læses op som inspiration.

Trin 2: Eksempler
Alle mødedeltagere sætter sig og finder "trælse eksempler" fra egen hverdag.

Brug overskrifter som

A: Dette er "træls".
B: Sådan ville jeg ønske, det kunne være.
C: Mine ideer til at gøre ønskerne til virkelighed.

Saml eksemplerne ind. Undgå at diskutere, om et eksempel er "trælst" nok. I første omgang skal I blot samle alle eksempler ind.

Trin 3: Handlingsplan
Jeres eksempler skal vurderes og munde ud i en handlingsplan. I kan gøre det på mødet eller lade en undergruppe arbejde med eksemplerne til næste møde. Bearbejd eksemplerne ud fra spørgsmålet: Hvordan kan vi undgå "trælserne"? Sæt ansvarlig og tidsfrister på handlingsplanen.

Brug handlingsplanskemaet (Word) fra redskab 14 Attraktionsledelse

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2020