Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

11. Omgangstone

Hvordan taler I sammen på jeres arbejdsplads? Omgangstonen på en arbejdsplads er vigtig for, om medarbejderne trives og føler sig godt tilpas. Ved at sætte fokus på omgangstonen og hvordan den kan gøres bedre, kan I forebygge stress.

Sådan gør I
Medarbejdere og ledere arbejder sammen om at beskrive og udvikle omgangstonen på et møde af 2-3 timers varighed.

Mødet forløber i to dele:

1. del: Omgangstone og spillerregler

Mødet starter med et lille oplæg på omkring 15 minutter. Derefter går deltagerne i grupper, der arbejder en halv time med at lave spilleregler for omgangstonen. Til sidst mødes alle deltagere i en halv time og aftaler fælles spilleregler.

2. del: Omsorg og kollegialitet

Anden del begynder med et oplæg om omsorg og kollegial støtte ved stress. Det varer cirka 15 minutter. To og to diskuterer deltagerne derefter, hvordan de gerne vil have omsorg og kollegial støtte, hvis de kommer ud for stress-situationer. Det tager en halv time. Deltagerne skriver deres ønsker ned, så arbejdsmiljøgruppen kan bruge dem i arbejdet med en stress-politik.

De to oplæg kan enten holdes af lederen eller af en eller to medarbejdere. Her finder du:

Vejledning 

Oplæg med plancher

Man kan også få en ekstern konsulent til at lede mødet og holde de to oplæg.

Redskabet er et af otte stresshåndteringsredskaber, som du kan læse mere om her.

Læs om andres erfaringer med redskabet her:

Retur til De 16 Redskaber


Senest revideret den 24. juni 2020