Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

13. Prioritering af indsatser

Har I brug for at få et overblik over jeres mange opgaver og projekter? Og få prioriteret dem? Dette er en simpel metode til at prioritere. I får overblik over, hvilke opgaver, der er vigtigere end andre. Invitér nøglepersoner til at vurdere, hvilke ressourcer, de forskellige initiativer kræver og hvilken værdi, de tilfører. På den måde bliver det synligt, hvilke projekter, der giver mest værdi med mindst indsats.

Sådan gør I
Fremgangsmåden for prioriteringsøvelsen er:

Trin 1: Identificer de igangværende projekter og opgaver, der skal prioriteres imellem

Trin 2: Invitér nøglepersoner til et prioriteringsmøde. Øvelsen kan gennemføres alene, men det er bedre at involvere relevante nøglepersoner, da der herved træffes bedre beslutninger og skabes commitment til prioriteringerne. Se også redskab 12 Konsultativ beslutningsproces.

Trin 3: Tegn prioriteringsmatrix på en flipover med effekt/værditilførsel på den ene akse og ressourceindsats (personer, tid og penge) på den anden akse.

Trin 4: Diskutér hvert projekt i forhold til, hvilken ressourceindsats projektet kræver, samt hvilken værditilførsel, projektet forventes at medføre for organisationen. Det er ofte en fordel, hvis I kan kvantificere (sætte tal på) ressourcer og resultat. Men husk, at denne indsats skal stå mål med resultatet.

Trin 5: Skriv projektets navn på en post-it-seddel, og placer den i prioriteringsmatricen.

Trin 6: Vurder projekterne og prioriter dem. Vælg, hvilke projekter der skal igangsættes nu, hvilke projekter der måske skal med i anden bølge, og hvilke projekter der med fordel kan nedprioriteres/udskydes/nedlægges. De projekter, som tilfører høj værdi, og som kræver lille ressourceindsats, skal igangsættes hurtigst muligt. Projekter, som kræver høj ressourceindsats, og som ikke tilfører stor værdi til organisationen, skal ikke gennemføres. Resten skal tages op til en ekstra vurdering og holdes op mod, hvilke aktiviteter der i øvrigt er i gang i organisationen.

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2020