Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

15 SMARTE mål

SMARTE mål er en metode til at sikre, at de målsætninger, arbejdspladsen bruger, er så konkrete, fremadrettede og handlingsorienterede, at alle kan arbejde hen imod dem. Så er det nemt at følge op. Metoden kan også bruges til at kvalitetssikre opstillede målsætninger. Hvert mål bliver vurderet ud fra de seks SMARTE kriterier.

"SMARTE mål er en god metode til at huske at få talt om det attraktive ved det, man skal i gang med at gennemføre. Hvad gør det meningsfyldt?"
Daginstitutionsleder, Flemming Nielsen, Mågodtland

Sådan gør I
For at sikre, at de mål, I stiller op, er konkrete og handlingsrettede, skal de leve op til seks kriterier: De skal være SMARTE: S(pecifikke), M(ålbare), A(ttraktive), R(ealistiske), T(idsbestemte) og E(valuerbare).

Overvej og beslut, hvordan I gør jeres mål:
S - Specifikke, således at alle er klar over, hvad der refereres til, og hvad målet vedrører
M - Målbare. Målet skal formuleres i målbare termer, så der let kan følges op på, om målet er nået Man kan ligeledes løbende måle indsatsens resultater og holde det op imod målsætningen
A - Attraktive. Målet skal være vigtigt, interessant og relevant for alle
R - Realistiske. Målet skal være realistisk, dvs. målet skal være inden for rækkevidde
T - Tidsbestemte. Det skal være klart, hvor lang tid man ønsker at arbejde på at nå dette mål
E - Evaluerbare. Det skal være klart, hvornår og hvordan man ønsker at følge op på sine mål.

SMARTE mål kan også anvendes på mere personlige målsætninger.

Retur til De 16 redskaber

Kilde:
Capacent A/S 


Senest revideret den 29. april 2020