Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

16. Attraktive vaner

Er I opmærksomme på de små vaner i dagligdagen, der får jer til at trives? For eksempel at sige ”god morgen” eller komme til tiden, når der er møde?

Attraktive vaner sætter fokus på de små ting, der er vigtige for at alle føler sig set, hørt, forstået og værdsat. Brug idélisten til at tjekke, om I allerede har attraktive vaner, eller om det halter nogle steder. Vælg et par vaner ad gangen, der skal "genindlæres".

Sådan gør I
Sæt fokus på attraktive vaner. Brug listen med Eksempler på attraktive vaner som inspiration.

  • tal om vanerne og hvad de betyder for jer
  • opstil spilleregler for attraktive vaner

I kan sætte fokus på attraktive vaner ved at:

  • tage dem med på et personale møde eller
  • hænge dem op på jeres opslagstavle
  • give en opmærksomhed til en medarbejder, der i særlig grad bidrager til attraktive vaner

Sørg for, at de attraktive vaner gælder alle – høj som lav. Rengøringsmedarbejderen og eleven har lige så meget brug for, at der bliver sagt godmorgen og vist hensyn som overlægen. Når reglerne gælder alle, vil det præge hele afdelingen på en god måde. Ingen trives i et miljø, hvor der er forskel på folk.

Det er ikke lederen, der skal sørge for den enkelte medarbejders arbejdsglæde.
Men lederen kan bidrage. Først og fremmest ved at tage ansvar for sin egen arbejdsglæde. Og ved at opstille rammer og spilleregler for, hvordan I er sammen på arbejdspladsen.

Retur til De 16 redskaber

 


Senest revideret den 29. april 2020