Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

2. Stemningskurver

Hvornår brænder du og dine medarbejdere for arbejdet?

Stemningskurver synliggør, hvilke arbejdsopgaver og situationer, man trives mest og mindst med. I kan bruge metoden som et individuelt og et kollektivt strategiværktøj. Ved at sammenligne personalegruppens stemningskurver kan I arbejde med at skabe en arbejdsplads, hvor alle trives og dermed arbejder med høj kvalitet.

"Vi brugte redskabet stemningskurver til at identificere, hvornår stemningen blev mindre god i en gruppe, som syntes, de havde travlt hele tiden. Vi kunne se ud fra stemningskurverne, at det var nogle bestemte timer af dagen, at det var overskueligt. Og ud fra det fik vi lagt en strategi for, hvordan vi kunne organisere dagen. Det er et godt og overskueligt værktøj."
Køkkenleder Birgitte Lund, Odense Universitetshospital

I kan bruge stemningskurver som led i en strategiplan, så den får et fokus, der giver flere arbejdssituationer med god stemning.

Sådan kommer I i gang

Lad de involverede medarbejdere arbejde med denne øvelse en og en.

Trin 1: Tegn et koordinatsystem med tid ud af den vandrette akse og stemning op ad den lodrette. Beslut dig for et givet tidsrum; alt fra en uge til et år. Tænk over de arbejdsopgaver og situationer, du har været involveret i gennem perioden.

Trin 2: Sæt et kryds i koordinatsystemet for hver opgave/situation, så de passer i tid (vandret), og efter hvor god en oplevelse det var for dig at deltage. ”God” kan defineres som ”lærerig”, ”morsom”, ”energigivende” eller hvilken mening, der passer sig bedst.

Trin 3: Indsæt alle arbejdsopgaver/situationer i systemet som små markeringer og forbind så disse markeringer.

Vurdér med det udfyldte diagram:

  • Hvad karakteriserer arbejdsopgaver og situationer med høj værdi forskelligt fra dem med lav værdi?
  • Hvordan kan du få flere højværdi-opgaver?
  • Hvordan kan lavenergi-opgaver forandres i fremtiden, så de får et højere niveau?
  • Er der særlige kompetencer, der adskiller højværdi-opgaverne fra de lavere?
  • Hvilke rammer og betingelser karakteriserer arbejdsopgaver og situationer med høj værdi?
  • Hvem samarbejdede du med, og hvilken betydning kan dette have?

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2020