Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

5. Design af organisationer

Står I over for grundlæggende forandringer, kan I bruge værktøjet "Design af organisationer". Det kan være fusion med en anden arbejdsplads, nedskæringer eller større ændringer i opgaver og forpligtelser.<br /><br />Redskabet bidrager til en systematisk måde at udvikle og analysere en ny organisationsmodel. Og ledelsen får skabt overblik og klarhed over situationen og finder gode løsninger på organisering i fremtiden.

Sådan gør I
Arbejdet med redskabet er opdelt i 4 trin.

Trin 1: Identifikation af designkriterier
Her beskriver I grundlag og motivation bag forandringen og
formulerer konkrete krav til det nye design.

Trin 2: Opstilling og vurdering af alternative redesign
I opstiller alternative design
og analyserer fordele og ulemper ved de forskellige design i forhold til de identificerede designkriterier.

Trin 3: Detaljering og planlægning
I fastlægger roller og ansvarsfordeling.
 Derefter formulerer I jobprofiler 
og analyserer kompetencer i forhold til disse. Til sidst udpeger I personer, der skal varetage opgaver i den nye organisation.

Trin 4: Implementering
På sidste trin udarbejder I en implementeringsplan
 og sætter gang i planens aktiviteter.

Hent dokumentet om hvordan i kan bruge 'design af organisationer'

Retur til De 16 redskaber


Senest revideret den 29. april 2020