Redskaber til en attraktiv arbejdsplads

Sådan kommer du igang:
Gode råd til at komme godt i gang med ledelsesredskaberne.

Overblik - de fire hovedområder:
Læs her om hvert af de fire områder og få en kort introduktion til de 4 redskaber, der hører til.

De 16 redskaber:
Se en oversigt over alle 16 redskaber. Redskaberne bidrager til forskellige dele af lederopgaven.

Struktur

Fire redskaber

Har I blik for jeres formelle og uformelle strukturer? Og har de den rette balance?

Enhver arbejdsplads har en formel og en uformel organisation. Den formelle afspejler hierarki, formel magt, klare roller og arbejdsfordeling.

Den uformelle rummer sociale praksisfællesskaber, reel magt samt roller og ansvarsfordeling – i praksis. Den uformelle struktur er det, som kan få de formelle strukturer til at fungere, men kan også være det, som gør, de ikke fungerer.

Det er vigtigt, at ledelsen arbejder med såvel den formelle som den uformelle struktur. Det er med til at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Strukturer og forandringer

Et blik på strukturerne kan være gavnligt, hvis fællesskaber ikke fungerer, arbejdsgange virker ineffektive eller I står over for fusioner af afdelinger og institutioner.

"Vi brugte værktøjet ’Design af organisationer’ og kom igennem en fusionsproces med skindet på næsen. Vi kunne arbejde konstruktivt ud fra et fælles afsæt - og uden for mange følelser."
Køkkenleder Birgitte Lund, Odense Universitetshospital

Her er fire redskaber til at undersøge de formelle og uformelle strukturer i organisationen.

5. Design af organisationer
Står I overfor en større organisationsændring eller fusion skal den formelle struktur på arbejdspladsen designes på ny. I fire trin identificerer I designkriterier, finder alternative designmuligheder, og sætter kriterier og trin for den endelige implementering. I en proces, som tit er følsom og kompleks, giver Design af organisation mulighed for en saglig planlægning af en ny struktur.

6. Anerkendende møde
Det værdsættende møde undersøger, hvad der fungerer godt i jeres organisationen og sætter fokus på, hvordan I kan få mere af det, der fungerer godt. I kan være mange og få til et anerkendende møde. Det bruges på et møde af ca. 3 timers varighed.

7. Praksisfællesskaber
Den uformelle organisering på en arbejdsplads sker i praksisfællesskaber. Praksisfællesskaber opstår, når vi er sammen om en fælles opgave, har et gensidig engagement og har fælles normer for godt og skidt, rigtig og forkert. Bliv bevidst om betydningen af jeres praksisfællesskaber med dette redskab.

8. Teamdialog
Teamdialog sætter fokus på gruppedannelse f.eks. i forbindelse med fusion og omlægninger. En fusioneret afdeling kan fx opleve, at det nye hold skal lære at spille sammen, og at det godt kan tage noget tid og kræve en indsats af alle. Sæt skub i holdspillet med Teamdialog.

Retur til De fire hovedområder


Senest revideret den 30. april 2020