Atmosfære på møder

Dette punkt giver dig inspiration til at tage fat på jeres mødekultur. Det giver dig redskaberne til at ruske jer ud af jeres vante rutiner og få taget fat på det, der er væsentligt og virkelig på spil på jeres møder. Det giver både mere nærvær på jeres møder, bedre ejerskab over beslutningerne og større tilfredshed i dagligdagen.

Møder, effektivitet og atmosfære

Vi vil i dette afsnit se nærmere på møder og det rationale, der præger de fleste møder, og efterfølgende præsentere vores idé med at inddrage atmosfæren på møderne, for at kunne skabe en bedre trivsel og bedre resultater af møderne.

Atmosfæren som arbejdsbegreb

Begrebet atmosfære illustrerer alt det, der sker mellem mennesker når de mødes. Atmosfæren er et resonansfelt af alt det, der foregår i mennesker, mellem mennesker og i det rum det foregår i.

Atmosfærens Kompetencer

Her kan du læse om fem kompetencer, der er helt centrale for at kunne arbejde med atmosfæren. 

Kom godt i gang

Her har vi lavet en slags drejebog for jer, der har lyst til at prøve at arbejde med atmosfæren på møder.

Sådan får I energi i møderne

Den gode og smittende energi kommer ikke af sig selv. Men der er rigtig mange metoder til at få gang i energien. Læs her om de konkrete forslag til mere energi og flow i møderne fra bogen "Atmosfære på møder".


Senest revideret den 11. maj 2020