Atmosfæren som arbejdsbegreb

Begrebet atmosfære illustrerer alt det, der sker mellem mennesker når de mødes. Atmosfæren er et resonansfelt af alt det, der foregår i mennesker, mellem mennesker og i det rum det foregår i.

Alle har erfaringer med den fysiske atmosfære. Atmosfæren er total afgørende for menneskets og andre levende væseners livsvilkår her på jorden. Atmosfærens kompleksitet er kendt og accepteret og de mange forskellige faktorer der – i naturen – påvirker atmosfæren.

Der foregår langt mere imellem mennesker, end vi er bevidste om og sætter ord på. Men erkendelsen af, hvordan vi påvirker og bliver påvirket af atmosfæren imellem os, er underkendt. Alt, hvad der foregår imellem mennesker skaber atmosfære, og alt hvad der foregår inde i mennesker skaber atmosfære.

Atmosfære har samme kendetegn som f.eks. en musikoplevelse, smagen af et måltid, en svømmetur i havet. Man må have en konkret erfaring, for at vide hvad det er. Ellers forbliver det et abstrakt begreb.

Atmosfæren er noget der fornemmes, og for at finde ud af hvad det konkret er, der fornemmes, må der søges information fra sanserne: Hvad ser jeg? Hvad hører jeg? Hvad mærker jeg?

Mennesker har tilsyneladende nogle stærke mekanismer og/eller svækkede sanser som kan medføre, at vi

  • ikke opfatter det, vi ser
  • ikke siger det, vi tænker
  • ikke gør det, vi siger
  • ikke ser det, vi gør

Dette er meget iøjefaldende, når man sidder som observerende deltager på andres møder. Vi har erfaret, at det er meget uvant og nogle gang forbundet med usikkerhed eller frygt at se, høre og mærke det, der sker – eller ikke sker – og sige det højt. Det paradoksale er, at ved ikke at sige noget, skabes mange flere problemer end der undgås.

Mennesker registrerer måske atmosfærens signaler forskelligt, men det er vores erfaring at alle, ved at træne sanserne, kan registrere atmosfæren bevidst. Det er vores erfaring, at de allerfleste ved, hvad vi taler om, når vi taler om at mærke atmosfærens signaler.

Alle har oplevet, hvor hurtigt atmosfæren i et rum kan skifte. Den kan skifte fra en åben og venlig atmosfære til en mere lukket og tung. Hvor tonen mellem deltagerne i starten er munter og let, kan den på et splitsekund blive afløst af en mere skarp tone. Det går ofte så stærkt, at man dårligt kan fatte, hvad der skete, men man kan mærke det. Atmosfæren er en afspejling af, hvad der sker her og nu på kryds og tværs mellem de mennesker, der er i rummet. Det er et dynamisk billede, som kun kan opfanges ved at bruge sanserne. Vi kan ikke tænke os til atmosfæren.

Atmosfæren mellem os er der hele tiden, ligegyldigt om den registreres eller ej. Atmosfæren afspejler, at vi er forbundet med hinanden. Hvis vi sidder til et møde og nogle af deltagerne er mere optaget af at besvare sms’er, eller tænke over hvad der skal købes ind, påvirker det alle til mødet. Det er en illusion, når vi ofte forsvarer os med, at vi da hører efter, og ikke forstyrrer nogen, når vi sidder i vore egne tanker. Det kan mærkes i atmosfæren, om vi er nærværende, og om vi er i kontakt med hinanden. Men ofte er det fremmed for deltagerne til et møde at gøre hinanden opmærksom på, at man mærker, at den anden er ”ikke-nærværende”. Man kan sige, at vi på en måde ”smitter” hinanden, ikke bare med det vi siger eller ikke siger, men med de følelser der opstår mellem os.

Hvad er det for signaler atmosfæren indeholder?

Hvad er det vi registrerer, når vi taler om, at atmosfæren er god eller dårlig, om vi er på bølgelænge? Først og fremmest registrerer vi de bølger eller energier, der er mellem os, og som alle udsender. Vores signaler interfererer – dvs. vi påvirker og påvirkes af hinanden.

VI BLIVER PåVIRKET AF DE RUM VI ER I Prøv at forestille dig, at du går en tur på en solrig dag, ude i en forårsgrøn bøgeskov, hvordan de høje træer, lyset, stilheden fornemmes. Mærk, hvad der sker med dit åndedræt og dine tanker. Prøv nu at skifte billedet ud med et billede fra en storby du kender godt, hvor du kommer gående ned ad gaden, hvor der er masser af trafikstøj og os, menneskemylder, travlhed. Hvordan påvirker det dit åndedræt og dine tanker.

Energifeltet afspejler vore kvaliteter og den tilstand, vi er i – om vi er stressede, urolige, glade etc. Selvom disse signaler er ubevidste, kan de opfanges og aflæses. Når vi registrerer atmosfæren og skiftene i denne, undersøger vi hvilke informationer, der ligger i signalerne mellem os.

Atmosfære er et metafysisk område, hvor primært det at referere til erfaring giver mening. De fleste mennesker har oplevet situationer eller set film, f.eks. psykologiske dramaer hvor de sidder ude på stolekanten, fordi de er så opslugte af, hvad der foregår. I formidlingen af begrebet atmosfære på møder, har vi ofte refereret til et afsnit i TV-serien Matador6. Men alle har oplevet møder eller familiesammenkomster, hvor det der sker mellem deltagerne, mærkes som tydelige reaktioner i hele kroppen. Det kan være, at man får ondt i maven, bliver urolig, træt, eller på anden måde føler sig ubehageligt tilpas. Det kan også være, at man opdager, at man ikke kan koncentrere sig, at det er svært at være tilstede.

På det konstruktive møde kan signalerne være, at man føler sig oplivet, let, kompetent, energisk… Når det er så vigtigt at arbejde med atmosfære, er det fordi, der i denne signaludveksling er en lang række informationer, som vores logiske jeg ikke har mulighed for at opfatte, uden hjælp fra sanserne. Derfor bliver man ofte begrænset til at reagere irritabelt og lukket på det, der har påvirket én. En tilstrækkelig grad af nærvær og åbenhed er afgørende for, at man ikke bare mærker, at man påvirkes og reagerer emotionelt, men også opdager, hvad man mærker.

Atmosfære og sanserne

Atmosfærens dynamik udfordrer vores evne til at opfange, hvad den indeholder. Der er brug for en form for højhastighedsforbindelse mellem dem, der er i rummet, for at få et reelt og levende billede af, hvad der foregår - i modsætning til den langsommere modus, som en tolkning repræsenterer. Sanserne er fra naturens side netop udviklet til at kunne registrere egenskaber og tilstande i omverdenen og i organismen selv, som en hjælp og et fundament for stillingtagen, der er så reel som muligt. 

I VORES KULTUR sætter vi vores lid til fortolkende tanker og såkaldt rationelle filtre, og danner vore konklusioner på baggrund af det. Men hvis man ikke ”sanser” før man ”samler”, bliver det, man samler, det, der er i bevidsthedens pulterkammer.

At arbejde med atmosfæren på møder handler især om to forhold:

  • At udvikle samspillet og skabe ordentlige ”livsbetingelser” i møderne.
  • At bruge sine sanser for at udvikle og bevare et levende forhold til os selv og til andre, og få erfaring med, hvordan man benytter (inkorporerer) og udtrykker de sansebaserede observationer i samspillet med andre.

Ovenstående er et uddrag af bogen "Atmosfære på møder" (2009), der nu er udgået. Bogen var skrevet med udgangspunkt i et udviklingsprojekt, som OPUS gennemførte i årene 2005-2009. 


Senest revideret den 11. maj 2020