Bliv bedre til at overholde aftaler med dig selv

Bibliotekschef Rebekka Kinimond Carlsen fandt nyt værktøj nyttigt til at skærpe opmærksomheden på de aftaler, det er vigtigt at have med sig selv som leder om sit arbejdsmiljø.

Jeg er god til at sætte tid af til fx forberedelse, men jeg er ikke god nok til at overholde det. Det er vigtigt for mig, at jeg respekterer den tid, jeg har sat af. Det er så nemt at flytte rundt på aftaler med sig selv, men hvis noget kalder på refleksion, så er man nødt til at hegne tiden af.

Rebekka Kinimond Carlsen, Bibliotekschef, HvidovreBibliotekerne

Det er ekstremt vigtigt for din trivsel som leder, hvor godt du overholder aftaler med dig selv. Rebekka er chef for de to biblioteker i Hvidovre. Hun kan sagtens genkende, at det kan være nødvendigt at sætte fokus på lederens arbejdsmiljø:

”Lederens trivsel er vigtig. Ellers påvirker det både den enkelte medarbejders og gruppens trivsel, og også opgaveløsningen. Hvis det psykiske arbejdsmiljø halter, slår det igennem på opgaveløsningen.”

Da Rebekka hørte om nye værktøjer til at styrke lederens eget arbejdsmiljø, var hun interesseret:

”Som leder har du ikke altid knivskarpe mål, du kan pejle efter. Derfor bliver den løbende afstemning med nærmeste leder vigtig for at skabe fælles retning.”

Hun oplever, at værktøjet gør det tydeligere for hende, hvor hun selv har brug for at prioritere sit arbejdsmiljø:

”Jeg er god til at sætte tid af til fx forberedelse, men jeg er ikke god nok til at overholde det. Det er vigtigt for mig, at jeg respekterer den tid, jeg har sat af. Det er så nemt at flytte rundt på aftaler med sig selv, men hvis noget kalder på refleksion, så er man nødt til at hegne tiden af.”

Og hun oplever et nyt fokus ved at bruge værktøjet:

”Jeg bruger værktøjet som en månedlig temperaturmåling på mit eget psykiske arbejdsmiljø. Det giver en god opmærksomhed. Jeg har lavet nogle få aftaler med mig selv, som jeg får hjælp af mine ledelseskollegaer til at overholde. Det er vigtigt for min trivsel.”

Hun afrunder ved at give sin opbakning til, at arbejdspladserne også husker at sætte fokus på lederens psykiske arbejdsmiljø:

”Det er vigtigt, at der bliver sat fælles fokus i organisationen på lederes psykiske arbejdsmiljø. Der skal være en ramme af fælles enighed om, at dette er vigtigt.”

Se også video med Rebekka Kinimond Carlsen, hvor hun giver sit bedste råd til at styrke lederes psykiske arbejdsmiljø


Senest revideret den 6. september 2021