Undgå at dårlig prioritering ødelægger lederens trivsel og resultater

Ledende lægesekretær Annette Lyngs Jensen fik skabt en god dialog med sin nærmeste leder. Hun tog afsæt i et nyt værktøj. Læs om hendes erfaringer her.

Værktøjet tvang mig til – på en rigtig god måde – at reflektere over min egen hverdag og egen praksis. Det er med til, at det bliver legalt som leder at være åben over for det pres, der hviler på en.

Annette Lyngs Jensen, Ledende lægesekretær, Kolding Sygehus

Mange ledere oplever, at mangel på prioritering i organisationen kan være én af de største trusler med deres trivsel og resultatskabelse. Ledende lægesekretær Annette Lyngs fortæller: ”Vi står som ledere ofte i et voldsomt krydspres. Her er det vigtigt at blive bevidst om sine egne behov. Hvad skal der til for at du trives og lykkes godt i din ledelsesopgave?”

En del af svaret fandt Annette i et nyt værktøj fra BFA: ’Styrk dialogen med din nærmeste leder’:  ”BFA’s værktøj stiller dig nogle vigtige spørgsmål til den afklaring. Det tvang mig til – på en rigtig god måde – at reflektere over min egen hverdag og egen praksis.”

Og afklaringen var en god start for dialogen med hendes leder.

”Jeg blev skarp på, hvad er det jeg gerne vil have ud af den relation og den samtale med min nærmeste leder. Vi kom hele vejen rundt i en rigtig god dialog. Det giver en samhørighed. Det er med til, at det bliver legalt som leder at være åben over for det pres, der hviler på en.”

Hun oplevede, at hun i dialog med nærmeste leder fik sat prioritering tydeligt på den fælles agenda. De har det nu fast i agendaen hver uge for at komme i mål med et stort projekt.

Annette giver det råd til andre ledere at sætte tid af til at reflektere over din egen praksis – brug værktøjet og støttespørgsmålene. Hun fremhæver også, at det betyder meget for dialogen, at der fra topledelsens side er en opmærksomhed omkring lederes trivsel.

TRE TIPS TIL AT STYRKE AFKLARINGEN MED NÆRMESTE LEDER

Annette Lyngs Jensen fremhæver tre effekter af at styrke afklaringen med sig selv og nærmeste leder:

  1. At vi som ledere får støtte til at være i krydspres
  2. At vi som ledere bliver opmærksomme på os selv og vores ledelsesrum
  3. At vi som ledere trives i ledelsesopgaven

Senest revideret den 6. september 2021