Værktøjet førte til voldsom god sparring fra nærmeste leder

Filialchef Flemming S. Andersen fra Sparekassen Sjælland-Fyn fortæller, hvordan dialogen med nærmeste leder blev fokuseret ved hjælp af nyt værktøj.

Jeg har lært, at det ikke er farligt at sætte fokus på sit eget psykiske arbejdsmiljø. Nærmeste leder har faktisk samme udfordringer, og en fælles dialog om det er god.

Flemming S. Andersen, Filialdirektør, Sparekassen Sjælland-Fyn

Filialdirektør Flemming S. Andersen var ikke overbevist, da han skulle teste BFA's nye værktøj om psykisk arbejdsmiljø. Han var på forhånd bekymret for, om det var relevant for ham. Og for, om det gav mening, at bringe ind i dialogen med hans egen leder i en verden, der er meget fokuseret på konkrete, målbare resultater. Men hans skepsis blev gjort til skamme. Han fortæller:

”Jeg var inden processen i tvivl, om det ville være relevant for mig i en hverdag, hvor jeg ikke synes at have psykiske udfordringer. Men det viste sig at være meget relevant.”

Værktøjet åbnede op for dialogen på en måde, Flemming ikke havde regnet med. Skiftet i perspektiv til det psykiske arbejdsmiljø viste sig at give samtalen en ny flyvehøjde:

”Værktøjet bidrog til en voldsom god sparring med nærmeste leder. Jeg blev opmærksom på, at jeg også i dialogerne med nærmeste leder skal flytte fokus mere op i helikopteren og fokusere mere på mig og min ledelse fremfor på de specifikke problemer, jeg vil løse.”

Og Flemming oplever allerede en effekt af at have brugt værktøjet i dialogen med lederen.: ”Jeg er blevet opmærksom på, hvor meget mere dialogen med nærmeste leder kan give mig i dagligdagen. Det har givet en ro i hverdagen, en tryghed i at få defineret rammerne for ledelse og en sikkerhed i at vide, hvor jeg kan hente assistance.”

Hans konklusion er klar: ”Jeg har lært, at det ikke er farligt at sætte fokus på sit eget psykiske arbejdsmiljø. Nærmeste leder har faktisk samme udfordringer, og en fælles dialog om det er god.”

TIPS TIL BRUG AF VÆRKTØJET

Når du anvender værktøjet så er følgende punkter vigtige, hvis man spørger Flemming S. Andersen:

  • Start med overordnede målsætninger
  • Fokuser ind på enkelte specifikke udfordringer
  • Sæt konkrete mål for handlinger sammen med nærmeste leder
  • Husk undervejs fokus på det, der fungerer godt
  • Overvej om din nærmeste leder skal forberede sig til dialogen – Flemming valgte at hans nærmeste leder ikke skulle forberede sig inden

Flemming anbefaler andre ledere at bruge værktøjet:
”Husk en åben dialog med nærmeste leder. Det er ikke et svaghedstegn at have brug for hjælp. Sørg for at blive konkret i handlinger og huske det, der fungerer godt.”

Se også video med Flemming S. Andersen, hvor han giver sit bedste råd til at styrke lederes psykiske arbejdsmiljø


Senest revideret den 21. december 2021