Værktøjet løftede dialogen med nærmeste leder op i helikopteren

Kontorchef Eline Ribergaard Blak i Børne- og Undervisningsministeriet fik sat dialogen med egen leder i perspektiv med nyt dialogværktøj.

Samtalerne fik mere helikoptersyn på. Den strukturerede forberedelse gav vores samtale tyngde. Og jeg fik prioriteret, hvad jeg vil tale med min chef om.

Eline Ribergaard Blak,
Kontorchef,
Børne- og Undervisningsministeriet

”Jeg var i tvivl om det kom til at ligne vores LUS-samtaler for meget. Men det gjorde det ikke. Værktøjet bragte vores ellers gode samtaler et andet sted hen, hvor vi så mere ude fra og ind og på, hvornår vi trives godt.” Sådan fortæller Eline Ribergaard Blak om sin dialog med nærmeste leder i Børne- og Undervisningsministeriet. Dialogen var baseret på et nyt værktøj fra BFA.

Her satte hun spot på sit eget psykiske arbejdsmiljø som leder. ”Det er vigtigt, fordi et godt arbejdsmiljø spiller os bedre som ledere. Det smitter af på kolleger og medarbejdere, at man trives. Vi undgår stresssygemeldinger.”

Hun oplever, at værktøjet kunne forbinde deres årsplaner, som der er årlig opfølgning på med koncernledelsen, og så hendes løbende opfølgning hver uge med nærmeste leder. De ugentlige dialoger er meget driftsnære og operationelle. Værktøjet var med til at kvalificere dialogen og rette øjnene mod de lidt større mål og formål. Eline fortæller, at ”samtalen blev løftet mere end normalt”.

Værktøjet var særligt godt til: ”At få prioriteret, hvad jeg vil tale med min chef om, og at vi har en klar forventningsafstemning. Den strukturerede forberedelse gav vores samtale tyngde. Samtalerne kom længere væk fra konkrete sager og fik mere helikoptersyn på.”


Senest revideret den 4. oktober 2021