Kan-krav og skal-krav

Et redskab til at danne dig et overblik over, hvilke opgaver, du bør prioritere, er at dele opgaverne op i KAN og SKAL.

Ingen kan nå det hele – heller ikke dig! Ofte er det mest nærliggende at søge om at få flere ressourcer tildelt. Men det er heller ikke altid hverken let eller nok. Du kan i stedet rette blikket mod, om du bruger tiden rigtigt.

Et redskab til at danne dig et sådan overblik, er at øve dig i at dele dine opgaver op i dem, du SKAL lave og dem, du KAN lave:

  • Skal-krav er kerneydelsen, altså det du, groft sagt, får din løn for at levere.
  • Kan-krav er det, du KAN lave, hvis der er tid til det.

Opdelingen sætter fokus på, at du bruger din tid rigtigt og samtidig får du mulighed for med god samvittighed at opprioritere opgaver i perioder, hvor det er nødvendigt og nedprioritere andre i travle perioder.

Når mange kan-krav bliver til skal-krav stiger risikoen for stress eller udbrændthed.

Det kan være en fordel at gennemføre opdelingen af opgaver i fællesskab i fx dit ledelsesteam, i din ledergruppe eller sammen med dine medarbejdere. Det forebygger stress, at I gør det i fællesskab, så det ikke alene er op til den enkelte at træffe valgene i hverdagen. Når I bliver enige om skal-kravene, kommer der mere ro i hverdagen, fordi I er sikre på, at I har fokus det rigtige
sted.

Kan-krav og skal-krav som værktøj er udarbejdet under BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs projekt ’Vi forebygger stress sammen’.


Senest revideret den 23. april 2020