Værktøj 2: Styrk ledelsesgruppen

Ledelsesgruppen er et vigtigt forum for at skabe ledertrivsel og resultater. Formålet med dette værktøj er at styrke ledelsesgruppen. I skal understøtte jeres fælles resultater og løfte det psykiske arbejdsmiljø i ledelsesgruppen og for den enkelte leder.

Værktøjet giver jer en tre-trins-arbejdsmodel, hvor I:

  1. Aftaler i ledelsesgruppen, hvordan og hvornår I gennemfører processen. 
  2. Tager dialogen på et møde 
  3. Indgå aftaler om jeres samarbejde og aftal næste skridt. 

Hent arbejdsark til forberedelse her.
Hent arbejdsark til prioritering her.
Se instruktionsvideo til værktøjet her.
Læs om ledere, der har brugt værktøjet her.

Fakta om materialet

Type: Ledelsesværktøj

Arbejdspladstype: Offentlig administration

Målgruppe: Ledere

Sideantal: 11

Udgiver: BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

Udgivelsesår: 2021

Ansvarlig: Mads Lund