Indflydelse og ansvar

Teamarbejde kan give mere indflydelse, men det kan også være med til at lette ansvarspresset på den enkelte medarbejder.

Indflydelse og ansvar 

Indflydelse er en vigtig faktor for et godt psykisk arbejdsmiljø. Da både teamarbejde og projektarbejde typisk – men ikke altid – giver medarbejderne mere indflydelse på arbejdet, kan det altså være med til at reducere fx stress og skabe større arbejdsglæde.

Nogle mister autonomi

Medarbejdere med stor selvstændighed i arbejdet kan føle, at de mister indflydelse ved overgang til teamarbejde.

Ansvaret er også en belastning

I teamarbejdet får medarbejderne ansvar for helheden. Det giver arbejdsglæde, men er også en belastning, som kan føre til stress.

Det kan være svært at andre skal blande sig

Nogle eksperter har det svært med at indgå i team. De kan være bange for at miste status og indflydelse.

 


Senest revideret den 11. maj 2020