Den gode start

I team- og projektarbejde er udfordringen at skabe så klare roller som muligt uden at låse teamet fast og fratage det muligheden for selv at udvikle sig.

Om den gode start
Uklare forventninger eller uklar beslutningskompetence kan være psykisk belastende. På den anden side kommer vi let til at kede os i meget fastlåste roller. I team- og projektarbejde er udfordringen derfor at skabe så klare roller som muligt uden at låse teamet fast og fratage det muligheden for selv at udvikle sig.

Gå i dialog med medarbejderne
Dialog kan forebygge modstand mod teamarbejde.

Den gode start skaber tryghed
Det er ikke nødvendigvis indlysende for alle, hvorfor I skal gå over til teamarbejde eller bliver projektorganiseret. Derfor er det vigtigt klart at kommunikere målet ud og diskutere det med medarbejderne.

 


Senest revideret den 17. august 2020