Den gode start

I team- og projektarbejde er udfordringen at skabe så klare roller som muligt uden at låse teamet fast og fratage det muligheden for selv at udvikle sig.

Om den gode start

Uklare forventninger eller uklar beslutningskompetence kan være psykisk belastende. På den anden side kommer vi let til at kede os i meget fastlåste roller. I team- og projektarbejde er udfordringen derfor at skabe så klare roller som muligt uden at låse teamet fast og fratage det muligheden for selv at udvikle sig.

Gå i dialog med medarbejderne

Dialog kan forebygge modstand mod teamarbejde.

Den gode start skaber tryghed

Det er ikke nødvendigvis indlysende for alle, hvorfor I skal gå over til teamarbejde eller bliver projektorganiseret. Derfor er det vigtigt klart at kommunikere målet ud og diskutere det med medarbejderne.

 


Senest revideret den 11. maj 2020