Der er stadig brug for ledelse

"Det er paradoksalt, at vi som mere og mere selvledende medarbejdere har brug for hjælp til at være det". - Sverre Raffnsøe, professor, Copenhagen Business School.

Det har været en udbredt misforståelse, at team ikke behøver ledelse. Hvis ledelsen i den bedste mening gør sig usynlig i den tro, at teamet eller projektgruppen klarer det hele selv, er der stor sandsynlighed for, at der opstår konflikter, uformel ledelse og usikkerhed om rollerne.  

Konflikterne tager som regel udgangspunkt i, at ledelsen ikke har defineret rammerne, målene og rollerne klart nok. Hvis ledelsen derefter lader teamet selv håndtere disse konflikter, kan det gå meget galt. 

Målet med teamarbejdet er blandt andet at aflaste ledelsen, men i en overgangsfase kan teamet have endnu mere brug for lederens opmærksomhed. Nogle arbejdspladser arbejder derfor med en gradvis indfø- relse af teamarbejde, hvor de enkelte team løbende bliver mere og mere selvledende. 

Fra kontrollør til coach
Det nytter på den anden side heller ikke at blive ved med at lede på samme måde som før. Mellemlederens rolle skifter typisk fra at være den, der uddelegerer opgaver og kontrollerer løsningen af dem, til at understøtte teamets selvledelse. 

Man kan sige, at ledelsen bliver mindre administrativ og mere understøttende. Nogle mener, at lederens rolle bliver mere coachende. Ledelsen skal være observerende og være med til at skabe sammenhæng og samarbejde. Ledelsen skal være i nærheden af, hvad der foregår. 

Den nye ledelsesopgave går altså ud på at gøre medarbejderne i stand til at lede sig selv. Lederen skal vise vejen for medarbejderne frem for at styre dem. Det gør lederen blandt andet ved at formidle en over- ordnet vision til medarbejderne og på den måde være med til at skabe fælles mening og øge, engagere og motivere medarbejderne.

Ansvaret forsvinder ikke

Selv om ledelsen lægger ansvar over til teamet, bliver der ikke mindre ansvar til lederen. (01:37)

Sverre Raffnsøe er dr.phil. og professor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, CBS. Han leder forskningsprogrammet Ledelse af Selvledelse

Ledelsen trak sig tilbage

Ved overgangen til teamarbejde kom der til at mangle en leder tæt på teamenes hverdag. (01:21)

Lise Bache er ergoterapeut og konsulent i Arbejdsmiljø København, som servicerer Københavns Kommunes forvaltninger med konsulentbistand indenfor arbejdsmiljøområdet.

Der er brug for en ny type ledere

Team kræver i høj grad ledelse, men på en ny måde. Lederen skal kunne støtte teamenes evne til selv at beslutte. (02:00)

Karina Nielsen er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og medforfatter til bogen Teamledelse med det rette twist.

Medarbejdere tvunget i teenagerolle

Cheferne vil have medarbejdere, der både er pligtopfyldende og grænseoverskridende. Det tvinger medarbejder i en teenagerolle. (03:00)

Susanne Ekmann er antropolog og ved at færdiggøre en ph.d.- afhandling om frihed i det moderne arbejdsliv på institut for ledelse, politik og filosofi på Copenhagen Business School, CBS.

 


Senest revideret den 21. februar 2020