Samarbejde og konflikt

Her kan du læse mere om forskellige udfordringer, der kan komme i team-samarbejdet.

Samarbejde og konflikt

Ét af kernepunkterne i team- og projektarbejde er tættere samarbejde. Et andet er mere selvstyre eller selvledelse. Begge dele stiller større krav til medarbejdernes sociale kompetencer og evnerne til at skabe et godt forhold mellem kollegerne.

Udfordringer i projektgruppen

Projektarbejde byder på nogle særlige udfordringer ud over dem, der er almindelige for team.

Teamet og projektgruppens udvikling

Ét af kernepunkterne i team- og projektarbejde er tættere samarbejde. Et andet er mere selvstyre eller selvledelse. Begge dele stiller større krav til medarbejdernes sociale kompetencer og evnerne til at skabe et godt forhold mellem kollegerne.

Typer af konflikter

Mange spørgsmål, som før var et anliggende mellem medarbejderne og ledelsen, skal teamet af kolleger nu tage sig af selv. 


Senest revideret den 11. maj 2020