Teamet og projektgruppens udvikling

Ét af kernepunkterne i team- og projektarbejde er tættere samarbejde. Et andet er mere selvstyre eller selvledelse. Begge dele stiller større krav til medarbejdernes sociale kompetencer og evnerne til at skabe et godt forhold mellem kollegerne.

Teamet og projektgruppens udvikling 
Den amerikanske psykolog Bruce Tuckman har opstil- let fem faser, som enhver gruppe skal gennemleve. Modellen er også god til at forstå, hvornår trivslen i teamet er presset. Fx er storming-fasen permanent for pseudoteam. 

Forming 
Etableringsfasen præget af lyst, vilje og for- ventninger, men også famlen og afventen. 

Storming
Turbulent fase med magtkampe om lederskab, normer og holdninger. 

Normning
Her bliver teamets normer etableret, og roller og forventninger ligger fast. 

Performing
Teamet arbejder optimalt. Samarbejde, læringsmiljø og trivsel er i top. 

Adjourning
Teamet opløses eller får nye opgaver.


Senest revideret den 11. maj 2020