Typer af konflikter

Mange spørgsmål, som før var et anliggende mellem medarbejderne og ledelsen, skal teamet af kolleger nu tage sig af selv. Det kan være spørgsmål om priorite- ringer, fordeling af opgaver og vagtplaner. 

Derfor bliver den enkeltes evner til at skabe og ved- ligeholde relationer meget vigtig. Og lige som vi har forskellige faglige kompetencer, er vores sociale kom- petencer ikke ens. Nogle er for eksempel introverte, mens andre er ekstroverte. Nogle har det svært med konflikter, mens andre opsøger dem. 

Teamarbejdet forudsætter, at man kan etablere en samarbejdskultur, der rummer plads til forskellighed både på personlighed og faglighed og udnytter den enkeltes styrker. 

Ambitionskonflikter
Forskellige ambitioner fører ofte til, at en i projektgruppen påtager sig flere og flere opgaver, fordi hun ikke stoler på, at de andre kan løse opgaverne. (01:34)

Arno Kaae er underviser og forsker på Roskilde Universitet, RUC. Han har siden 1991 fungeret som mægler for projektgrupper af studerende, som har problemer med samarbejdet. Desuden uddanner han psykologi- og pædagogikstuderende til procescoaches.

Giv hinanden en brugermanual

I stedet for at tale om stærke og svage sider, kan man fortælle hinanden, hvad der får det bedste frem i en. (02:27)

Arno Kaae er underviser og forsker på Roskilde Universitet, RUC. Han har siden 1991 fungeret som mægler for projektgrupper af studerende, som har problemer med samarbejdet. Desuden uddanner han psykologi- og pædagogikstuderende til procescoaches.

Arbejdslivet som cykelløb

Vi skal være individualister, men vi skal også arbejde mere sammen. På nogle måder ligner arbejdsteamet et cykelhold. (01:31)

Sverre Raffnsøe er dr.phil. og professor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, CBS. Han leder forskningsprogrammet Ledelse af Selvledelse.

Deadlinekonflikter

Vi har det forskelligt med deadline: Nogle kommer først i gear, når det er lige op over, mens andre har brug for at være på forkant. (01:47)

Arno Kaae er underviser og forsker på Roskilde Universitet, RUC. Han har siden 1991 fungeret som mægler for projektgrupper af studerende, som har problemer med samarbejdet. Desuden uddanner han psykologi- og pædagogikstuderende til procescoaches.

Nogen kører på frihjul

Hvis I føler, at et medlem af teamet eller projektgruppen kører på frihjul, kan det skyldes, at vedkommende føler sig marginaliseret. (01:33)

Arno Kaae er underviser og forsker på Roskilde Universitet, RUC. Han har siden 1991 fungeret som mægler for projektgrupper af studerende, som har problemer med samarbejdet. Desuden uddanner han psykologi- og pædagogikstuderende til procescoaches.

Brug test med omtanke

Test af personlighedstyper kan fryse vores billeder af hinanden fast. (01:48)

 

 Arno Kaae er underviser og forsker på Roskilde Universitet, RUC. Han har siden 1991 fungeret som mægler for projektgrupper af studerende, som har problemer med samarbejdet. Desuden uddanner han psykologi- og pædagogikstuderende til procescoaches.

De tavse bliver anerkendt og inddraget

Teamarbejde åbner ofte op for skjulte ressourcer hos de mere tilbageholdende medarbejdere. (00:53)

 

 Karina Nielsen er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og medforfatter til bogen Teamledelse med det rette twist

 


Senest revideret den 11. maj 2020