Pseudoteam

Pseudoteam er ineffektive og skaber utilfredshed. Karina Nielsen giver et bud på, hvad man stiller op med dem.

Pseudoteam dræber energien

Når teamet ikke fungerer, og medarbejderne mistrives, er det ofte fordi det arbejdspladsen har valgt at kalde teamarbejde, i virkeligheden blot er en ny, smart indpakning af den samme gamle måde at arbejde på. 

Hvis I leger team uden at være det, bruger I en masse energi på møder og videndeling, som ikke gør jer mere effektive. Reelt arbejder I nemlig videre, som I plejer. De såkaldte pseudoteam skaber derfor utilfredse medarbejdere, som klager over, at de skal bruge deres tid på ligegyldig møder, og som har svært ved at nå deres opgaver. 

Team eller arbejdsgruppe

Derfor er det meget vigtigt for både trivslen og effektiviteten på jeres arbejdsplads, om I kun er team af navn eller også af gavn. Hvis I kun er det af navn, er det langt bedre at droppe teamretorikken. Med mindre I er villige til at investere den tid og energi, der skal til for reelt at ændre jeres måde at arbejde på.

Reelle team

Et reelt team er karakteriseret ved, at alle er engagerede i fælles mål, har overlappende kompetencer og fælles tilgang til arbejdet. De rigtig gode og højtydende team er også engageret i hinandens personlige og faglige udvikling. 

En arbejdsgruppe er derimod en gruppe medarbejdere, som ganske vist er sammen om en opgave, men hvor den enkelte kun har ansvar for sine egne resultater og har fokus på sig selv og sin egen leder. 

Fem typer samarbejde

I litteraturen om team skelner man typisk mellem følgende typer samarbejde:

  • Arbejdsgrupper
  • Pseudoteam
  • Potentielle team
  • Reelle team
  • Højtydende team

Forskellen mellem team og projektgrupper er, at team typisk er mere permanente og løser driftsopgaver, mens projektgruppen er midlertidig og løser en udviklingsopgave.

Hvad gør vi ved pseudoteams?

Pseudoteam er ineffektive og skaber utilfredshed. Karina Nielsen giver et bud på, hvad man stiller op med dem. (01:29)

Karina Nielsen er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og medforfatter til bogen Teamledelse med det rette twist

Symptomer på pseudoteam

Et pseudoteam er en gruppe som bliver kaldt team, men som reelt ikke arbejder teambaseret. (02:13)

Karina Nielsen er seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og medforfatter til bogen Teamledelse med det rette twist


Senest revideret den 11. maj 2020